Solnas miljöpris 2008

Skanska får 2008 års miljöpris

- Solna har flera av Sveriges största byggprojekt och många huvudkontor, därför är det viktigt att uppmärksamma att det går att ställa om energiförbrukningen på det sätt som Skanska gjort. Det är värt alla uppmärksamhet det kan få så exemplet sprids, säger Pehr Granfalk, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Priset fick Skanska för byggandet av fastigheten Hagaporten 3. En kontorsfastighet längs E4:an, som är först i Sverige att blir märkt enligt den senaste GreenBuilding-standarden. Priset togs emot av miljöchef Hans Wallström från Skanska.

The GreenBuilding Programme är ett EU-projekt riktat till fastighetsägare. Syftet är att effektivisera energianvändningen i byggnader. För att kunna certifieras som en GreenBuilding krävs att nybyggnationen förbrukar minst 25 procent mindre energi än gällande krav i Boverkets Byggregler. Ett av GreenBuildings främsta huvudsyften är att minska CO2 -utsläppen.

Ett av GreenBuildings främsta syften är att minska CO2-utsläppen. För att kunna certifieras som en Green-Building krävs att nybyggnationen förbrukar minst 25% mindre energi än gällande krav i Boverkets Byggregler.

- Jag är stolt över huset, och över hyresgästen Ångpanneföreningen som varit delaktig och pådrivande i miljöarbetet och över Solna stad som fokuserar på miljöfrågor, sa Hans Wallström.

Priset delades ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2008.

Miljöpriset består av ett konstverk formgivet av Solnakonstnären Karin Eriksson.

Dela: