Solnas miljöpris 2007

Taxi 020 får Solna stads miljöpris 2007, det första.

- Motiveringen är att när Taxi 020 vann Solna stads upphandling 2004 hade företaget en biogasbil, säger Pehr Granfalk, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Idag sker en stor och ökande andel av Taxi 020:s alla transporter med miljöbilar. Detta har kunnat ske tack vare den lyhördhet företaget visat för Solna stads önskemål. Taxi 020 är en aktör som tidigt och radikalt ställt om sin verksamhet i miljövänlig riktning. Arbetet har stimulerat hela taxibranschen och dessutom involverat såväl politiska beslutsfattare som upphandlare, nationella myndigheter och lokala aktörer.

Solna är den kommun som har mest verksamhet utlagd på entreprenad. Mot den bakgrunden delas miljöpriset ut till en av staden anlitad entreprenör som har genomfört betydelsefulla insatser inom miljöområdet.

Taxi 20, mottagare av Solnas miljöpris 2007

Frederick Scholander, Sverigechef vid Taxi 020 (med priset i handen), Juha Viitala, miljöchef vid Taxi 020 tillsammans med Pehr Granfalk, (t.h.)

Fredrik Scholander, Sverigechef vid Taxi 020, sa bland annat så här:

- När vi år 2004 vann upphandlingen i Solna stad hade vi en enda miljöbil, innan dess fanns ingen efterfrågan på miljöbilar. Uppdraget i Solna gav oss en kick att på allvar börja arbeta med miljöfrågorna. Idag har vi totalt 1 000 bilar och av dessa är 200 miljöbilar. Om tre år ska minst 80 procent vara miljöbilar. Vi jobbade med "gröna bilar" redan under 1990-talet men det fanns ingen efterfrågan. Solna var den första kunden som efterfrågade en miljöbil. Och sedan har efterfrågan satt fart. Uppdraget för Solna stad blev vändningen.

Det miljöarbete som Taxi 020 startade har stimulerat hela taxibranschen och dessutom involverat såväl politiska beslutsfattare som upphandlare, nationella myndigheter och lokala aktörer.

Solna stads miljöpris är ett konstverk formgivet av keramikern Karin Eriksson.

Dela: