Solnas miljöpris 2012

Slottsträdgården Ulriksdal mottar Miljöpriset 2012

Bo Rappne mottar Miljöpriset 2012 för miljöarbetet med Slottsträdgården Ulriksdal. Här flankerad av Miljö- och hälsoskyddsnämndens vice ordförande Anna C Nilsson och ordförande Magnus Nilsson.

- Slottsträdgården Ulriksdal är ett föredöme när det gäller miljö. Bo Rappne som driver företaget är dessutom ett föredöme som entreprenör och företagare. Det är inte minst viktigt eftersom vi i Solna är angelägna om att miljöhänsyn, företagande och tillväxt ska gå hand i hand säger Magnus Nilsson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver i beslutsmotiveringen att Slottsträdgården Ulriksdal tar stora miljöhänsyn i sin verksamhet, sprider kunskap om miljö- och kretslopp till både personal, kunder och andra företag inom branschen och har dessutom en stark Solnaanknytning.

Dela: