Solnas miljöpris 2014

Årets Miljöpristagare blev Statens Fastighetsverk som har gynnat den biologiska mångfalden genom att bygga en fiskpassage i Igelbäcken vid renoveringen av stenbron vid Ulriksdals slott.

Förutom fisktrappan har Statens Fastighetsverk dessutom installerat fjärrvärme i Ulriksdals slottsområde, vilken ersätter den tidigare oljeeldningen. Dessa insatser ger betydelsefulla bidrag till att uppnå flera av de nationella och regionala miljömålen samt miljökvalitetsnormerna för vatten i Solna

Dela: