Miljöpris

Solna stads miljöpris instiftades i maj 2006 och delas ut årligen till enskild person, företag eller organisation som gjort betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Vill du nominera dig själv eller någon annan? Reglerna hittar du under Relaterade dokument.

Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat och energi, transporter, ekologiskt byggande, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar inriktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt, exempelvis mot ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster. Pristagaren ska vara boende, lokaliserad eller verksam i Solna.

Priset är formgivet av keramikern Karin Eriksson (förutom 2010 års pris som formgavs av konstnären Annelie Wallin).

Nomineringar av miljöprismottagare kan göras av den som själv önskar få priset eller av någon annan. Nomineringen ska innehålla en motivering. Nomineringar ska skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som beslutar om vem som får miljöpriset.

Solnas miljöpris 2007-2009

Miljöpriset, av Karin Eriksson.

Miljöpris 2010

Miljöpris 2010 "Den eviga åttan", av Annelie Wallin

Dela: