Konsumentvägledning

Det kan vara både krångligt och tidsödande att ha kunskap om alla rättigheter och skyldigheter som man har som konsument. Konsumentvägledaren arbetar både med personlig rådgivning och med förebyggande arbete för det lokala näringslivet.

Konsumentvägledare kan ge konsumenter och näringsidkare råd angående vad man bör tänka på innan man ingår ett avtal. Konsumentvägledaren kan också ge information om hur man går till väga när man vill klaga på en vara eller en tjänst.

Du kan kontakta konsumentvägledaren om:

  • Du vill ha råd inför köp av en vara eller tjänst, exempelvis när du ska anlita en hantverkare.
  • Vill veta vilka rättigheter och skyldigheter som du har som konsument eller näringsidkare.
  • Du vill ha marknadsrättslig information, exempelvis om vilseledande reklam och prisinformation.
  • Du vill ha råd om hur man går vidare när en tvist uppstått.
  • Du behöver information om hur man kommer i kontakt med andra myndigheter eller organisationer.
  • Du behöver hushållsekonomiska råd.
Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia