Inomhusmiljö - bostad och offentlig lokal

Störs du av fukt, mögel, dålig lukt, låg temperatur, drag, buller eller matos från grannen i din bostad? Eller har du sett brister gällande inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal?

Vid problem i din bostad ska du först kontakta din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den som orsakar störningen. De bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning. Den som bedriver en verksamhet ska göra det som behövs för att undvika problem för omgivningen. Blir det ingen lösning på problemet kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om du vill lämna in en anmälan om olägenhet ska du fylla i blanketten "Anmälan om olägenhet i bostad" och skicka till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om du vill anmäla problem med hygien eller inomhusmiljö i en offentlig lokal, exempelvis en förskola, skola, hygienlokal eller offentlig toalett, ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Vid klagomål på Solna stads förskolor och skolor finns en länk i högerspalten till Barn- och utbildningsförvaltningens synpunkts- och klagomålshantering.

Om problemet kvarstår trots att du påtalat det kan du fylla i blanketten "Anmälan om olägenhet i offentlig lokal" och skicka in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Blanketten ligger även den i högerspalten.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia