Energi och uppvärmning

Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska den negativa påverkan. Här hittar du information om möjligheterna att byta uppvärmningssystem och praktiska vägledningar om bland annat eldstäder, värmepumpar och solceller.

Solna stads energiplan

Solna stads långsiktiga arbete med energifrågor redovisas i energiplanen. Energiplanen är en viktig del i stadens övergripande miljöarbete med inriktning för en effektivare och mer klimatsmart energianvändning. Här kan du läsa mer om energiplanen.

Solna använder fjärrvärme och fjärrkyla

Omkring 90 % av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg får sin värme och sitt varmvatten från Norrenergis ABs miljömärkta fjärrvärme. All värme och kyla som Norrenergi producerar är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Bolaget ägs av Solna stad och Sundbybergs stad. Läs mer om fjärrvärme på Norrenergis hemsida. Fjärrkyla är effektiv och miljösmart då det går åt mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier.

Om du ska installera kamin, bränslepanna eller sota

För att installera en kamin krävs en anmälan om byggåtgärd, läs mer här. Om du ska installera en kamin eller bränslepanna eller sota kontaktar du Solna Sundbybergs Sotningsdistrikt.

Om du vill installera solceller

Är du intresserad av att installera solceller? Då behöver du oftast ansöka om bygglov eller anmäla byggåtgärd men det finns också bygglovsbefriade solceller. Med hjälp av Energi- och klimatrådgivningens solkarta kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak och göra en bedömning av om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller. Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är.

Energieffektiv bostadsrättsförening i Solna

I Solna finns omkring 300 bostadsrättsföreningar. En del av dessa är nystartade föreningar och där har kunskapen om energieffektiv fastighetsförvaltning ännu inte byggts upp. Det finns också bostadsrättsföreningar i äldre hus, där det är dags att göra omfattande åtgärder i husen och där det gäller att välja rätt insatser för att få ner energiförbrukningen. För att öka kunskapen hos bostadsrättsföreningarna finns nätverket "Energieffektiv bostadsrättsförening.". Kontakta staden för mer information.

Läs gärna mer om energi och uppvärmning under "Frågor och svar".

Dela: