Energi och uppvärmning

Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning miljön. Tillsammans kan vi bidra till att minska den negativa påverkan.

Här hittar du information om möjligheterna att byta uppvärmningssystem och praktiska vägledningar om bland annat eldstäder och värmepumpar.

Få gratis energirådgivning

Du som bor eller verkar i Solna kan få gratis och opartisk energirådgivning. Det är Solna stad i samarbete med 27 andra kommuner i Stockholm som erbjuder det. Rådgivningen är till för privatpersoner, organisationer och mindre företag. Du kan få råd om hur du kan minska din energikostnad och miljöbelastning och om vilka olika tekniska lösningar det finns att välja mellan.

Du kan nå en rådgivare på telefonnummer 08-29 11 29 måndag-fredag 9:00-12:00 samt 13:00-16:00. Om de är upptagna när du ringer så kan du lämna ett meddelande och bli uppringd. Du kan även hitta information på Energirådgivningens webbplats.

Exempel på frågor som du kan diskutera med energirådgivaren är

  • energikällor
  • radiatorsystem
  • isolering
  • fönster
  • energirelaterade bidrag
  • energieffektiviseringar och energibesparingar
  • belysning
  • elräkning.

Förbered dig gärna genom att ta reda på hur mycket energi du använder på ett år idag. Det ser du på fakturan eller så kan du kontakta företaget som levererar din energi.

Energieffektiv bostadsrättsförening i Solna

I Solna finns ca 300 bostadsrättsföreningar. En del av dessa är nystartade föreningar och där har kunskapen om energieffektiv fastighetsförvaltning ännu inte byggts upp. Det finns också bostadsrättsföreningar i äldre hus, där det är dags att göra omfattande åtgärder i husen och där det gäller att välja rätt insatser för att få ner energiförbrukningen. För att öka kunskapen hos bostadsrättsföreningarna startades nätverket "Energieffektiv bostadsrättsförening."

Infokvällar - Energiråd till flerbostadshus

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen bjuder in till informationskvällar i Solna och Sundbyberg. Energikonsulten Pia Bork berättar inspirerande vad man kan göra för att spara energi i ett flerfamiljshus. Hon tar fram verkliga exempel från Solna och Sundbyberg.

Kl 19.00 tisdagen 19 november 2013, Solna stadshus, Stadshusgången 2 i Solna centrum.

Kl 19.00 onsdagen den 20 november 2013, Sundbybergs kommunhus, Kavallerivägen 4 i Rissne

Solna använder fjärrvärme

I Solna värms 90 % av fastigheterna upp med miljömärkt fjärrvärme från energibolaget Norrenergi AB. Boaget ägs av Solna stad och Sundbybergs stad. Läs mer om fjärrvärme på Norrenergis hemsida.

Om du ska installera kamin, bränslepanna eller sota

Om du ska installera en kamin eller bränslepanna eller sota kontaktar du Solna Sundbybergs Sotningsdistrikt.

Om du ska skaffa solvärme eller braskamin

Om du vill ansöka om bygglov för solvärme eller anmäla att du ska bygga braskamin kontaktar du Stadsbyggnadsförvaltningen.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Miljö- och hälsoskydds-förvaltningens kundservice

08-734 24 45. Kl 9-12
08-734 25 79 (fax)

miljo­-hals­oskyd­dsfor­valtn­ingen­@solna.se

Skicka meddelande till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Energirådgivningen

08-29 11 29, mån-fre kl 9-12 och 13-16

Energirådgivningen

Skicka meddelande till Energirådgivningen