Mobila miljöstationen

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för solnaborna att återvinna farligt avfall och grovavfall nära hemmet. Den stannar på åtta platser runt om i staden och utgår varje torsdag från Solnaplan och fortsätter sedan enligt schemat nedan. Tack för att du återvinner!


Mobila miljöstationen på Solnaplan. Foto: Solna stad

Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor.

Udda veckor:

Tid Plats
17:00-17:30 Solna centrum, Solnaplan 4 
17:40-18:05 Huvudstagatan/Krysshammarvägen
18:20-18:45  Råsunda, Parkvägen 25
19:00-19:25 Spegeldammsparken, Järvastaden
19:35-20:00 Bergshamra, Björnstigen 6

Jämna veckor:

Tid Plats
17:00-17:30  Solna centrum, Solnaplan 4
17:40-18:10 Huvudsta, Bygatan 33-39
18:20-18:50 Hagalund, Fyrgränd 2-4
19:00-19:30 Frösunda, Gustav III:s boulevard 18-20

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som...

 • Keramik/porslin
 • Dricksglas
 • Planglas
 • Leksaker
 • Blomkrukor
 • Metall
 • Mindre möbler
 • Trälådor
 • Stekpannor
 • Cyklar
 • Pulkor

...och farligt avfall som

 • Vatten- och lösningsbaserad färg
 • Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.
 • Ljuskällor
 • Batterier
 • Bilbatterier
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel
 • Sprayburkar
 • Syror och baser

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Dela: