Matavfall

Du som bor i Solna har möjlighet att sortera matavfall. Varje år genererar en person ca 74 kilo matavfall, varav 22 kilo är onödigt matsvinn. Det matavfall som du sorterar behandlas och blir biogas till fordonsbränsle och värdefull växtnäring till odlingsmark.


Kampanjen med ord som tacotaxi, pastapendla, bulgusbuss och grötgödsel är en återkommande kampanj som syns på bussar, sopbilar, i stadsmiljön och hörs på radio i Stockholmsregionen.

Hur börjar jag sortera matavfall?

Hör med din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det finns insamling av matavfall i din fastighet. Saknas möjligheten kan du framföra din önskan till fastighetsägaren för vidare kontakt med staden. Du är alltid välkommen att höra av dig till stadens kontaktcenter för information och stöd.

Bor du i villa beslutar du själv om du vill sortera ut matavfall, kontakta då stadens avfallsentreprenör SUEZ.

Verksamhetsutövare kan också sortera matavfall, kontakta stadens kontaktcenter så hjälper vi er.

Har du fler frågor, se här.

Insamlade mängder

Allt fler solnabor, verksamheter och företag väljer att sortera sitt matavfall. Nu har över 50 procent av Solnas hushåll möjlighet att sortera matavfall. Gemensamt samlade Solnas hushåll och verksamheter in 2246 ton matavfall under 2016, vilket innebär 28,5 kilo per person. Det motsvarar 100 varv runt jorden med en biogasbil!

Matavfallet är en otrolig resurs, men viktigast av allt - ät upp maten!


Årtal 2013 2014  2015  2016 2017
Matavfall från hushåll i ton 486 571 617 643 Det avgör ni!
Matavfall från verksamheter i ton 1056 1262 1287  1603 Det avgör ni!
Dela: