Grovavfall

Grovavfall är tunga eller skrymmande föremål som inte ska läggas i det vanliga sopkärlet. Exempelvis trasiga möbler, emballage, pulkor eller gamla cyklar. Också mindre skrymmande avfall som inte är brännbara hör till kategorin grovavfall, såsom blomkrukor, dricksglas, porslin och stekpannor. Se var du lämnar ditt grovavfall nedan.

Vid abonnemang för fastighetsnära hämtning av grovavfall är det viktigt att alla grovsopor läggs i de för ändamålet avsedda behållarna (kärl eller container). Behållarna får inte fyllas upp över kanten och löst avfall som placerats utanför behållarna hämtas inte. Avfall som är för stora för att få plats i behållarna t.ex. soffor och andra möbler klassas som tung hantering och kan hämtas mot extra beställning. Vid extrabeställning ska typ av avfall samt mängd anges, minsta mängd som debiteras är en (1) kubik.

Insamlingsplats

Öppettider och information

För privatpersoner:

Mobila miljöstationen

Helgfria torsdagar enligt denna turlista.
Tar emot grovavfall i storlek som du själv kan bära. Tar även emot farligt avfall inklusive elavfall som inte är större än en mikrovågsugn.

Mobil återvinningscentral (MÅVC)
Björnstigen 42, Hagalundsgatan 38, Oscarsrogatan 15-17

Se turlista och mer information här.

Återvinningscentral (ÅVC)

För öppettider, vägbeskrivning, fler återvinningscentraler och mer information besök SÖRABs hemsida.

För fastighetsägare:

Bemannad insamling

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera en bemannad lastbil som tar emot grovavfall. Bilen står två timmar utanför fastigheten och de boende bär själva dit sitt grovavfall. Kan även kompletteras med bil för el-avfall. El-avfallet ska inte vara större än en microvågsugn.*

Soprum i fastigheten

Flerfamiljsfastigheter kan abonnera hämtning av grovavfall i soprum enligt fast schema.*

Container

Flerfamiljsfastigheter kan hyra container för grovavfall, För enstaka tillfällen eller regelbunden hämtning.*

*Beställning görs via SUEZ kundtjänst

Bygg- och rivningsavfall

Hämtning av bygg- och rivningsavfall i fastigheten ingår inte som grovavfall. Exempel är toalettstol, handfat, badkar, varmvattenberedare,elmätare, proppskåp, termostat samt övrigt avfall efter renovering avfastighet. Hushållen kan lämna mindre mängder, max 3 kubikmeter per tillfälle, sorterat byggavfall utan extra avgift på SÖRAB:s återvinningscentraler. För större mängder tas en avgift ut. Det är endast ägaren tillavfallet som personligen kan lämna avfallet kostnadsfritt. För ytterligareinformation besök SÖRABs hemsida.

Företag / Verksamheter

Läs mer om hur du gör med ditt avfall som företag och verksamhetsutövare.

Dela: