frågor och svar

Avfall från företag/verksamheter

 1. Hur tecknar vi ett avfallsabonnemang för hushållsopor?

  I varje lokal där det finns människor finns det avfall, därför måste det också finnas ett avtal om hämtning av hushållsavfall, antingen direkt med Solna stad eller via fastighetsägaren. Kommunens avfallsentreprenör, SUEZ (tidigare SITA), hämtar det hushållsavfall som uppstår i kommunen. För att teckna ett abonnemang fyll i blanketthushållsavfall i högerspalten här eller kontakta SUEZ.

 2. Hur går vi till väga om vi vill börja sortera matavfall (sk Gröna linjen)?

  I alla verksamheter uppstår det matavfall, exempelvis matrester, skal och kaffesump. Er verksamhet har möjlighet att sortera matavfallet så att det rötas och blir till biogas och biogödsel genom tjänsten Gröna Linjen. Ni kan välja mellan olika system - avfallskärl, kvarn till tank och förpackat matavfall. Läs mer om att sortera matavfall här samt ta del av vår broschyr utformad för verksamheter som vill sortera matavfall. För att teckna abonnemang kontakta kundtjänst för Gröna linjen.

 3. När krävs fettavskiljare och hur tecknar vi ett abonnemang?

  Många verksamheter behöver ha fettavskiljare installerad för att hindra utsläpp av fett i avloppet. I Solna tömmer Ragn-Sells dessa. Läs mer om vilka verksamheter som kräver fettavskiljare.
  Anmäl abonnemang för tömning av fettavskiljare genom att ladda ner blanketten i fältet till höger här och följ instruktionerna.

 4. Hur slänger vi grovsopor?

  Verksamhetsutövare kan själva lämna sina grovsopor/verksamhetsavfall på en av SÖRAB:s återvinningscentraler. För att göra detta krävs det företagskort som SÖRAB säljer. Observera - för transport av avfall krävs i vissa fall tillstånd från Länsstyrelsen. Blankett finns på Länsstyrelsens webbplats här. Verksamhetsutövare har också möjlighet att beställa hämtning av grovavfall av auktoriserat företag.

 5. Regler och priser för återvinningscentraler (ÅVC)

  SÖRAB har sex stycken ÅVCer. Här måste företagare betala för att kasta sina sopor. Kommer du i en bil som är utlandsregistrerad, företagsbil eller lastbil betraktas du som företagare. Läs mer om vilka regler, villkor och priser som gäller på ÅVC:erna.

  Företagskort

  SÖRAB säljer ett företagskort som företagare/verksamhetsutövare ska använda när verksamhetsavfall lämnas på någon av SÖRABs anläggningar. Gå in på SÖRABs hemsida för mer information.

 6. Hur slänger vi farligt avfall (inklusive elavfall)?

  Farligt avfall från företag eller verksamheter tar staden inte emot. Som företag eller verksamhetsutövare ska ni själva ordna med en godkänd avfallshantering. Det finns flera avfallsföretag på marknaden att välja mellan. För egen transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Läs mera om detta samt sök tillstånd här.

  Mindre mängder farligt avfall från verksamhetsutövare kan lämnas till SÖRABs särskilda mottagning för farligt avfall vid Hagby ÅVC.

  Exempel på faropiktogram, allt som är märkt med någon av kemikalieinispektionens farosymboler är farligt avfall

 7. Hur sorterar vi förpackningar och tidningar?

  Tidningar/papper samt förpackningar av kartong, well, plast, metall och glas har ett producentansvar och ska lämnas tillbaks till producenten för återvinning. Ni väljer själva att avtala med valfri entreprenör för hämtning av dessa materialslag. Offertförfrågan kan göras på recycla.se.

  Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Företag med större mängder metall- eller plastförpackningar (>200 kg) kan få ersättning för materialet om det avlämnas vid någon av de mottagningsstationer som finns runt om i Sverige. Då gäller samtidigt särskilda kvalitetskrav. Små, hushållsstora mängder, kan lämnas på någon av de återvinningsstationer som finns i kommunen.

 8. Hur slänger vi bygg- och industriavfall?

  Nedanstående återvinningsanläggningar i Stockholmsområdet tar emot utsorterat bygg och industriavfall. På SÖRABs webbplats finns sorteringsanvisning för bygg- och rivningsavfall.

  • Hagby Frestavägen 10 i Täby Kyrkby 08-510 202 75 (SÖRAB)
  • Högbytorp, Upplands-Bro 08-795 46 80 (Ragn-Sells)
  • Kovik, Lagnövägen, Värmdö 08-519 33 000  (SUEZ environnement (tidigare SITA))
  • Sofielund, Huddinge 08-608 90 76 (SRV)

  Asbest

  Asbest är ett samlingsnamn på en rad olika fibrösa kristallina silikatmineral som använts i bland annat byggnader. Asbest är farligt avfall och det finns regler för hur det ska hanteras och tas omhand. Asbest från företag kan lämnas på SÖRABs ÅVC i Löt. Läs mer i informationsbladet till höger här.

Dela: