Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköter kommunens upphandlade entreprenör SUEZ och SÖRAB ser till att avfallet behandlas på rätt sätt.

På dessa sidor finns information om hur du som hushåll, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta SUEZ, kommunens kundtjänst för avfall.

Ny avfallstaxa 2018

2018 års taxa börjar gälla från och med 2018-01-01. En ökning i förhållande till 2017 års taxa har gjorts med cirka 3 procent. Se den nya taxan i högerkolumnen.

Mobil återvinningcentral

Här finner du schemat för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra, Hagalund och Huvudsta

Mobila miljöstationen

Här finns schemat för den mobila miljöstationen, som besöker åtta platser runt om i Solna och dit du kan lämna ditt farliga avfall och grovavfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: