Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköter kommunens upphandlade entreprenör SUEZ och SÖRAB ser till att avfallet behandlas på rätt sätt.

På dessa sidor finns information om hur du som hushåll, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta SUEZ, kommunens kundtjänst för avfall.

Ny avfallstaxa 2017

2017 års taxa börjar gälla från och med 2017-01-01. En sänkning av taxan i förhållande till 2016 års taxa har gjorts med cirka 3 procent. Det är främst två avgiftsposter som bidrar till sänkningen - sänkt behandlingsavgift för brännbart avfall och sänkta tilläggsavgifter för svåra hämtställen. Några tjänster har tagits bort för nytecknande som t ex vissa säckabonnemang. Se den nya taxan i högerkolumnen.

Mobil återvinningcentral

Här finner du schemat för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra, Hagalund och Huvudsta

Mobila miljöstationen

Här finns schemat för den mobila miljöstationen, som besöker åtta platser runt om i Solna och dit du kan lämna ditt farliga avfall och grovavfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: