Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköter kommunens upphandlade entreprenör SUEZ och SÖRAB ser till att avfallet behandlas på rätt sätt.

På dessa sidor finns information om hur du som hushåll, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Reviderade avfallsföreskrifter - utställning och samråd

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av de lokala avfallsföreskrifter som ingår i Solna stads renhållningsordning. Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Läs mer här.

Mobil återvinningcentralen

Här finner du schemat för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra, Hagalund och Huvudsta

Miljöbil Solnaplan

Varje helgfri torsdag mellan kl. 17-18.30 står miljöbilen på Solnaplan (busstorget, Solna C). Här kan du lämna grovavfall och farligt avfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: