Avfall och återvinning

På följande sidor finns information om avfallshantering i Solna stad för dig som är invånare, fastighetsägare eller näringsidkare.

Solna stad hämtar via entreprenadavtal hushållsopor inklusive matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall. Stadens avfallsentreprenör är SITA som under 2015 har bytt namn till SUEZ environnement.

Nedan har vi samlat era vanligaste sökningar. Klicka på önskat område och få svar på dina frågor.

Område Information
Grovavfall - Skrymmande avfall som inte får plats i soppåsen Vart lämnar jag mitt grovavfall?
Förpackningar & tidningar Vart hittar jag min närmaste återvinningsstation?
Avgifter och abonnemang Nytt renhållningsabonnemang, Avfallstaxa
Matavfall

Beställa nya påsar
Hur kommer man igång?Sommar- och vintertips

Kundtjänst

Abonnemangsfrågor
Utebliven hämtning
Fakturafrågor
Fettavskiljare
Frågor om källsortering

Lösningar för smart avfallshantering

Avfallslösningar
Råd och anvisningar
Bygglov

Avfall från företag/ verksamheter

Abonnemang
Råd och anvisningar

Farligt avfall - elektronik och kemikalier

Vart lämnar jag mitt farliga avfall?

Varje helgfri torsdag mellan kl. 17-18.30 står miljöbilen på Solnaplan (busstorget, Solna C). Här kan du lämna grovavfall och farligt avfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: