Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköter kommunens upphandlade entreprenör SUEZ och SÖRAB ser till att avfallet behandlas på rätt sätt.

På dessa sidor finns information om hur du som hushåll, fastighetsägare och verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall. För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta SUEZ, kommunens kundtjänst för avfall.

Julgransinsamling 2017

Lördag och söndag 14-15 januari 2017 är det julgransinsamling på Solnaplan samt tre obemannade platser. Läs mer här.

Reviderade avfallsföreskrifter - utställning och samråd

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av de lokala avfallsföreskrifter som ingår i Solna stads renhållningsordning. Föreskrifterna omfattar det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken. Läs mer här.

Ny avfallstaxa 2017

2017 års taxa börjar gälla från och med 2017-01-01. En sänkning av taxan i förhållande till 2016 års taxa har gjorts med cirka 3 procent. Det är främst två avgiftsposter som bidrar till sänkningen - sänkt behandlingsavgift för brännbart avfall och sänkta tilläggsavgifter för svåra hämtställen. Några tjänster har tagits bort för nytecknande som t ex vissa säckabonnemang. Se den nya taxan i högerkolumnen.

Mobil återvinningcentral

Här finner du schemat för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra, Hagalund och Huvudsta

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: