Avfall och återvinning

På följande sidor finns information om avfallshantering i Solna stad för dig som är invånare, fastighetsägare eller näringsidkare.

Solna stad hämtar via entreprenadavtal hushållsopor inklusive matavfall, hushållens grovavfall och hushållens farliga avfall. Stadens avfallsentreprenör är SITA som under 2015 har bytt namn till SUEZ environnement.

Under flikarna till vänster hittar du bland annat information om stadens olika insamlingsplatser för avfall, avfallstaxa, hur ni startar upp matavfallsinsamling och riktlinjer för byggnation av nya avfallslösningar.

Frågor?

Vart du vänder dig för frågor om abonnemang, fakturor, hämtning samt beställning av olika tjänster ser du här.

Varje helgfri torsdag mellan kl. 17-18.30 står miljöbilen på Solnaplan (busstorget, Solna C). Här kan du lämna grovavfall och farligt avfall.

Prenumerera på SÖRAB:s nyhetsbrev

Dela: