Boende & miljö

Konsumentvägledning

Det kan vara både krångligt och tidsödande att ha kunskap om alla rättigheter och skyldigheter man har som konsument. Det finns flera upplysningstjänster dit du kan vända dig för att få hjälp. Den nya tjänsten "Hallå konsument" drivs i Konsumentverkets regi och ger dig svar på det mesta inom konsumenträtt.

  • Sortera & lämna avfall

    Det är viktigt att vi alla hjälps åt att lämna vårt avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen.

  • Skaffa bostad

    Letar du efter en bostad i Solna? Här har vi samlat information som kan vara till hjälp för att komma vidare i sökandet.

  • Vatten och avlopp

    Nästan alla som bor i Solna är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. I Solna är det Solna Vatten AB som äger och sköter det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Se information under Solna Vatten AB här intill.