Nyheter

 • Genom energieffektivisering minskar både kostnaden och klimatpåverkan

  All energianvändning har en miljöpåverkan och nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går till byggnader. I Solna arbetar staden aktivt med att effektivera sin energianvändning, både inomhus och utomhus. På så sätt kan staden bibehålla nyttan i sina verksamheter, samtidigt som både kostnaden och miljöpåverkan minskar. Publicerat: 22 mars 2018

 • Årets pedagog och skolledare ska utses – två nya pris instiftas

  För att stimulera till utveckling och kvalitet inom förskolor och skolor instiftar nu Solna stad två nya utmärkelser, ett för årets pedagog och ett för årets skolledare. Publicerat: 12 mars 2018

 • Fira att Solna fyller 75 år som stad!

  I år är det 75 år sedan Solna blev stad. Det är en härlig anledning att fira! Huvuddelen av firandet sker traditionsenligt på nationaldagen i Hagaparken. Men även inför och efter nationaldagen kommer det vara lite extra fokus på denna folkkära 75-åring. Publicerat: 7 mars 2018

Fler nyheter

 • Vegetarisk mat, ekologiska råvaror och minskat matsvinn i Solnas skolor

  Maten vi äter i Sverige står för nästan en tredjedel av vår klimatpåverkan. Men maten orsakar fler miljöproblem – till exempel att arter utrotas och att våra hav blir förorenade. I Solna arbetar staden på flera håll med att minska matsvinn, erbjuda vegetarisk mat och köpa in ekologiska råvaror för att minska sin klimat- och miljöpåverkan.Publicerat: 19 mars 2018

 • Står du i kö till förskoleplats i augusti?

  Från början av mars kommer du som önskat plats i en kommunal förskola i augusti och omfattas av platsgaranti få ett erbjudande. Erbjudandet får du med sms och /eller e-post. Det är därför viktigt att uppdatera kontaktuppgifterna i e-tjänst förskola & skola.Publicerat: 16 februari 2017

 • Hei! Bures! Terve! Tsihko diives! Shólem aléichem!

  Solna stad genomför just nu en undersökning av vilka behov som finns kopplat till våra nationella minoriteter. De nationella minoriteterna är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar. Tillhör du en av våra nationella minoriteter? Missa inte då att svara på enkätfrågorna nedan, Din åsikt är viktig för oss!Publicerat: 21 mars 2018

 • Välkomna till Seniordagen 2018!

  Fredagen den 23 mars är det återigen dags för Seniordagen på Hallens bokcafé. I programmet uppmärksammas bland annat årets pristagare för förtjänstfulla insatser för äldre, musikunderhållning av jazzbandet H2O och partiutfrågning. Varmt välkomna!Publicerat: 21 mars 2018

 • Allt bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt

  Inrikes transporter och resor står för omkring en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, och den största delen kommer från personbilarna. Dessutom uppskattas ca 80 procent av alla bilresor i stan vara kortare än 4 km, där flera miljövänliga alternativ finns. I Solna arbetar staden aktivt för att skapa bättre förutsättningar för solnaborna att resa miljövänligt.Publicerat: 19 mars 2018

I politiken