Nyheter

 • Solna stad deltar i Earth hour

  Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 är det åter dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Tillsammans med andra kommuner och aktörer kommer Solna stad medverka i denna manifestation för vårt klimat genom att släcka ljuset under en timme. Hela denna vecka fokuserar vi lite extra på miljön! Publicerat: 17 mars 2017

 • ABC i förskolan - stärkt samspel och bemötande av barnen

  För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger ta del av utbildningen ABC i förskolan. Uppstart blir under våren 2017. Publicerat: 16 mars 2017

 • Takstolarna resta på nya ishallen

  Nu är takstolarna på plats för den framväxande ishallen. Projektet att bygga stadens tredje ishall på Ulriksdals IP löper på enligt plan och den nya hallen beräknas stå klar i november 2017. Publicerat: 14 mars 2017

 • Solna får ytterligare en tunnelbanestation i Hagalund

  Solna stad och Stockholms läns landsting kom idag överens om ett nytt avtal om finansiering och utbyggnad av gula linjens tunnelbana med en ny station. Den nya stationen kommer att ha två uppgångar, en i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs med Solnavägen. Den nya stationen ger stora möjligheter för Solna att bygga fler bostäder och också skapa fler möjligheter till resande för solnaborna. Publicerat: 6 mars 2017

Fler nyheter

 • Fritidsledare cyklar för miljön

  Alla fritidsklubbar, tonårsanläggningar och bemannade parklekar i Solna har försetts med cyklar som personalen kan använda. Det är en av flera långsiktiga insatser för miljön som genomförts av fritidsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen.Publicerat: 23 mars 2017

 • Fler synliga poliser och färre fulla papperskorgar

  Den 17 mars bjöd stadens trygghetsråd in till ett öppet frukostseminarium med en presentation av resultatet av stadens trygghetsundersökning som genomförts av Stiftelsen Tryggare Sverige. Frukostseminariet inleddes av trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk.Publicerat: 22 mars 2017

 • Trygghetsboenden byggs i Huvudsta och Bergshamra

  Under omvårdnadsnämndens sammanträde den 21 mars 2017, antogs nämndens årsredovisning för 2016. Bland annat har satsningar på trygghetsboenden i Huvudsta och Bergshamra påbörjats. Totalt sett rör det sig om cirka 130 nya lägenheter som byggs för solnabor från 70 år och uppåt.Publicerat: 22 mars 2017

 • Bli klimatsmart – tips på hur vi minskar både miljö- och klimatbelastningen

  Här får du några konkreta tips från Energi- och klimatrådgivningen om hur du själv enkelt kan bidra till att minska din klimatpåverkan. Alla bidrag gör skillnad, från att slänga mindre mat till att släcka lampor i tomma rum. Du behövs i arbetet för ett hållbart klimat! När vi hjälps åt kan totalsumman av de små bidrag vi gör få stora effekter.Publicerat: 21 mars 2017

 • Grundvattenråd säkrar vattnets kvalitet

  I februari bildades Norra Stockholmsåsens Grundvattenråd för att säkra ett rent och friskt grundvatten även i framtiden. Det är Sveriges andra grundvattenråd och en viktig milstolpe för de berörda kommunerna: Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna och Solna. Värdet av bra vatten är något som uppmärksammas just idag - på Världsvattendagen.Publicerat: 22 mars 2017

I politiken