Nyheter

 • Säkra och trygga skolvägar i Solna

  Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare. Publicerat: 20 juni 2017

 • Miljöarbetet i Solna får höga betyg

  Solnaborna åker mycket kollektivt och slänger relativt lite hushållssopor. Samtidigt är en tredjedel av stadens yta skyddad natur, en tredjedel av livsmedlen som staden köper in är ekologiska och tre av tio skolor och förskolor är diplomerade med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Det visar en sammanställning av gröna nyckeltal för Solna som staden gjort inom ramen för Sveriges Ekokommuner. Publicerat: 19 juni 2017

 • Sommar i Solna

  Det finns mycket att göra för barn och unga i Solna under sommarlovet. Förutom bad, parker, bibliotek och fritidsanläggningar erbjuder staden en mängd aktiviteter i samarbete med solnaföreningar och andra aktörer inom sport, hantverk, dans och musik. Sommarprogrammet innehåller något för alla, och de flesta aktiviteterna är helt avgiftsfria. Publicerat: 12 juni 2017

 • Bygglov för både PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor

  Huvudkontoren står redan som spön i backen i Solna, och nu har bygglov beviljats för ytterligare två. Det handlar om PEAB:s och NCC:s nya huvudkontor som i och med byggloven tagit ett kliv närmare byggstart. Publicerat: 12 juni 2017

Fler nyheter

 • Fira midsommar på Överjärva gård

  De kulturhistoriska miljöerna på Överjärva gård är återigen platsen för midsommarfirande i Kulturlandskaparnas regi. Kransbindning, stångresning, musik och dans samt levande får i hagen, garanterar en genuin upplevelse av en traditionell svensk midsommar.Publicerat: 13 juni 2017

 • Avtal klart för ny förskola och skola i centrala Solna

  I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler förskole- och skolplatser. Nu har staden tecknat avtal för en ny skola i centrala Solna med plats för cirka 360 elever i årkurs 7-9 och en förskola med fyra avdelningar.Publicerat: 22 juni 2017

 • Öppettider i sommar

  Under sommaren håller stadens kontaktcenter och receptioner öppet som vanligt, nästan. Enda skillnaden är att kontaktcenter och stadshusets reception stänger kl. 17 på onsdagar istället för kl. 18.Publicerat: 22 juni 2017

 • Solna stad blir en valkrets i 2018 års allmänna val

  Den nya vallagen, som gäller från 1 januari 2015, innebär att kommuner med över 36 000 röstberättigade själva får bestämma om de ska vara en eller flera valkretsar. Utifrån förändringen i lagen beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att Solna ska vara en valkrets i de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag den 9 september 2018.Publicerat: 21 juni 2017

 • Sammanhållen skolbarnomsorg under rektors ansvar

  Placeringen till fritidsklubbarna inför höstterminen är klar och du som har ansökt har erbjudits en plats för ditt barn. Fritidsklubbarna är den del av skolbarnomsorgen som gäller barn i årskurs 4-6. Av Solnas nio fritidsklubbar övergår tre stycken från hösten 2017 till att bli en del av skolans verksamhet. 2018 övergår även övriga fritidsklubbar till skolan med rektor som ansvarig.Publicerat: 21 juni 2017

I politiken