Nyheter

 • Så fortsätter utvecklingen av Norra Hagastaden

  Den 19 oktober godkände byggnadsnämnden ett planprogram för Norra Hagastaden. Programmet beskriver och anger riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från institutionsområde till blandad tät stadsbebyggelse. Publicerat: 20 oktober 2016

 • Solna växer - nya solnabor, nya företag, nya bostäder och ekonomin är fortsatt god

  2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta. Publicerat: 18 oktober 2016

 • Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

  I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö. Publicerat: 19 oktober 2016

 • Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator

  Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen på gatorna kommer att vara klar under 2016. Publicerat: 29 september 2016

Fler nyheter

 • Välkomna till Seniordagen 2016!

  Den 28 oktober är det återigen dags för Seniordagen på Hallens bokcafé. I programmet ingår underhållning av Jazz med Class och presentationer av Solnas äldreboenden som är profilerade utifrån olika teman - så som mat och dryck, informationsteknik, natur och trädgård m.m.Publicerat: 25 oktober 2016

 • Bygglov för nytt hotell nära Sundbybergs station

  Under byggnadsnämndens sammanträde 19 oktober beviljades bygglov för ett nytt hotell nära Sundbybergs station. Hotellet inrymmer 9 våningar och 176 rum. Ett rum på varje våningsplan utförs fullt tillgängligt.Publicerat: 25 oktober 2016

 • FN-dag 2016 i Solnas förskolor och skolor

  Tema för FN-dagen 2016 är utbildning och precis som tidigare år uppmärksammades dagen i Solnas förskolor och skolor.Publicerat: 10 oktober 2016

 • Godkänd detaljplan för nya kvarter vid Järva krog

  Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna en detaljplan som möjliggör tre nya kvarter mellan Vallgatan och Galoppvägen, med kontor, lokaler, förskola och cirka 500 bostäder. Bland annat planeras NCC:s nya huvudkontor att inrymmas inom området.Publicerat: 24 oktober 2016

 • Prisregn över goda initiativ i Solnas vård- och omsorgsverksamheter

  För sjunde året i rad var det så dags för Kvalitetsdagen igen, en dag helt tillägnad de goda exemplen på nya arbetssätt i Solnas vård- och omsorgsverksamheter. Ett av de projekt som prisades med stadens Kvalitetspris var Ametistens initiativ att låta de boende göra film av sina livsberättelser.Publicerat: 21 oktober 2016

I politiken