Nyheter

 • Skräddarsydda trygghetsinsatser i Solna

  För att Solna stad ska fortsätta vara en trygg och säker stad genomförs nu skräddarsydda insatser utifrån varje områdes unika behov. Trygghetsinsatserna utgår från de svar som solnaborna lämnade i den trygghetsinventering som genomfördes under förra året. Publicerat: 19 juli 2017

 • Sommar i Solna

  Det finns mycket att göra för barn och unga i Solna under sommarlovet. Förutom bad, parker, bibliotek och fritidsanläggningar erbjuder staden en mängd aktiviteter i samarbete med solnaföreningar och andra aktörer inom sport, hantverk, dans och musik. Sommarprogrammet innehåller något för alla, och de flesta aktiviteterna är helt avgiftsfria. Publicerat: 12 juni 2017

 • Miljöarbetet i Solna får höga betyg

  Solnaborna åker mycket kollektivt och slänger relativt lite hushållssopor. Samtidigt är en tredjedel av stadens yta skyddad natur, en tredjedel av livsmedlen som staden köper in är ekologiska och tre av tio skolor och förskolor är diplomerade med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Det visar en sammanställning av gröna nyckeltal för Solna som staden gjort inom ramen för Sveriges Ekokommuner. Publicerat: 19 juni 2017

Fler nyheter

 • Säkra och trygga skolvägar i Solna

  Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare.Publicerat: 20 juni 2017

 • Eldning förbjuden

  Med anledning av den torra väderleken och varma vädret råder just nu förbud mot att elda inom Storstockholms brandförsvars område. Förbudet omfattar eldning utomhus och gäller tills annat meddelas.Publicerat: 19 juli 2017

 • Åtta solnaungdomar - åtta olika affärsidéer

  Att unga får lära sig hur man driver och utvecklar företag lägger grunden för ett bra företagsklimat där nya idéer kan växa och bli verklighet. Under sommaren har 8 ungdomar från Solna, tillsammans med ungdomar från Huddinge, testat på att starta och driva sitt eget företag. Ung Drive har genomfört programmet med ungdomarna. I mitten av juli, efter genomförda veckor, var det dags för genomgång och prisutdelning i flera olika kategorier, bland annat bästa säljare och största våghals.Publicerat: 19 juli 2017

 • Extratjänster – insatsen som gett resultat

  Solna stad och Arbetsförmedlingen samverkar för att fler solnabor ska få möjlighet att komma ut i arbetslivet. Under våren har samarbetet inneburit att flera personer fått möjlighet att komma in i arbetslivet via insatsen Extratjänster.Publicerat: 17 juli 2017

 • Så klarar du rötmånaden

  I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Men det är egentligen vädret, värmen och fukten, som avgör om det är rötmånad för maten eller inte.Publicerat: 13 juli 2017

I politiken