Nyheter

 • Goda resultat i Solna under 2015

  Solna stad lämnar ett bra år bakom sig. Staden fortsatte att växa med nya bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur för att möta efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar staden goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god med en budget i balans. Publicerat: 9 februari 2016

 • "Världens längsta konstutställning" blir ännu längre

  Utbyggnaden av tunnelbanenätet kommer att fortsätta traditionen med konst som en viktig del av stationernas utformning. Konsten ger resorna en extra dimension och bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten, då varje station blir unik. Nu har de nya stationernas konstnärer valts ut. Publicerat: 3 februari 2016

 • Huvudstaled i tunnel och nya spår på Mälarbanan genom Solna

  Mindre bilbuller och utbyggd järnväg genom Solna kommer ytterligare ett steg närmare. Så kan principöverenskommelsen mellan Solna stad och Trafikverket mycket kort beskrivas, som kommunstyrelsen beslutade om måndagen den 21 december. Publicerat: 22 december 2015

Fler nyheter

 • Vattenläcka på Södra Långgatan 34

  En vattenläcka har inträffat på Södra Långgatan 34 och intilliggande gator. Stockholm Vatten arbetar på att lösa problemet under kvällen. På Gustavsvägen 8 finns en öppen vattenpost, där det går att hämta vatten.Publicerat: 9 februari 2016 Delad 17 gånger

 • E-tjänsten för ansökan om boendeparkering är igång igen

  Det tidigare tekniska fel som lett till att e-tjänsten för ansökan om boendeparkeringstillstånd inte fungerat är nu åtgärdat. Nu kan du återigen ansöka om nytt eller förnyat boendeparkeringstillstånd via vår webbplats.Publicerat: 9 februari 2016 Delad 0 gånger

 • Solnas reaktion på Sverigeförhandlingens första bud

  På måndagen den 8 februari presenterade regeringen genom den så kallade Sverigeförhandlingen ett första bud till kommuner i storstadsregionerna om utbyggd kollektivtrafik och ökad cykeltillgänglighet. Solna är inte med bland de kommuner som presenterades.Publicerat: 8 februari 2016 Delad 0 gånger

 • Sjövägen avstängd för trafik från Enköpingsvägen på grund av arbete med fjärrkyla

  Fjärrvärme har de flesta hört talas om, men nu växer användningen även av kyla som produceras centralt. Omkring 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg får sin värme och sitt varmvatten från Norrenergis miljömärkta fjärrvärme. En del fastigheter har även fjärrkyla – det handlar om kontor, gallerior och sjukhus som behöver kyla för att få ett bra inomhusklimat.Publicerat: 10 september 2015 Delad 0 gånger

 • Programmering i årskurs två på Ulriksdalsskolan

  Eleverna i Ulriksdalsskolans klass 2:3 har börjat arbeta med programmering.Publicerat: 5 februari 2016 Delad 74 gånger

I politiken