Nyheter

 • Årets företagare blev Helena Wigart - Hansa Engineering

  Många av Solnas företagare samlades på torsdagsmorgonen på Fjärilshuset Haga för att glädjas tillsammans med vinnarna av Årets företagare, Årets unga affärsidé, årets CSR-företag och Årets miljöpris. Priserna delas ut av Solna stad till företagare som lyckats särskilt väl inom sina områden. Publicerat: 7 december 2017

 • Stadsmiljöpriset 2017 till ombyggda kontorshuset Sparrisen

  Byggnadsnämnden utsåg vid årets sista sammanträde den ombyggda kontorsfastigheten Sparrisen i Huvudsta till årets Stadsmiljöprisvinnare 2017. Nomineringsmotiveringen löd:
  "Genom omvandling av ett omodernt kontorshus till en byggnad med alltifrån service till kontor och boende utgör Sparrisen ett positivt exempel på praktiska lösningar i den växande staden. Med påbyggnad, omfärgning och balkonger har huset givits en helt ny identitet". Publicerat: 7 december 2017

 • Nytt naturreservat vid Råstasjön

  Under hösten har det pågått ett intensivt arbete med att se till att området runt Råstasjön kan bli naturreservat. En viktig hållpunkt var därför när kommunstyrelsens på sitt sammanträde den 4 december fattades beslut om såväl föreskrifter som skötselplan. Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige tar slutgiltiga beslutet den 18 december. Publicerat: 5 december 2017

 • Solnas budget 2018 – beslut om satsningar på skola, äldre och stadsmiljö

  Hög kvalité i skola och barnomsorg och ökad trygghet i omsorgen av äldre solnabor fortsätter att vara prioriterade i Solna stads budget för 2018. Kommunfullmäktige beslutade om budgeten den 27/11 2017. Budgeten visar också att staden har en fortsatt god ekonomi och att skatten lämnas oförändrad. Publicerat: 14 november 2017

Fler nyheter

 • Ny dagvattenstrategi för renare vatten och en grönare stadsmiljö

  Som en del i stadens strategiska miljöarbete har Solna stad nu antagit en ny dagvattenstrategi. Strategin skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering för renare vatten, grönare stadsmiljö och bättre möjlighet att hantera framtida klimatförändringar.Publicerat: 11 december 2017

 • Nytt år i nya lokaler för kulturskolan

  Under årets sista veckor går en del av flyttlasset från kulturskolans hus på Storgatan till nyrenoverade och anpassade lokaler i Parkskolan (tidigare Fridhemsskolan). Samtidigt kan befintliga elever börja anmäla sig till vårens kurser, medan nya elever kan anmäla sig först från 2 januari.Publicerat: 11 december 2017

 • Ny insamlingsplats för den mobila återvinningscentralen i Bergshamra 11 december

  Idag, måndag 11 december, besöker den mobila återvinningscentralen för sista gången i år Bergshamra, men denna gång på ny plats: Ekorrstigen 2. Välkommen att lämna ditt farliga avfall och grovavfall mellan 16:30 – 19:30.Publicerat: 11 december 2017

 • Bygglov klart för trygghetsboende med ca 80 lägenheter

  Byggnadsnämnden har beviljat bygglov till Signalisten för ett nytt trygghetsboende i Jungfrudansen, Huvudsta. Totalt kommer ca 80 lägenheter byggas avsedda för personer över 70 år. Med naturen om hörnet och direkt närhet till Skoga äldrecentrum ges optimala förutsättningar för ett trivsamt boende.Publicerat: 11 december 2017

 • Flera julmarknader under andra adventshelgen

  Filmstadens julmarknad är en gammal tradition, och Fjärilshusets dito kommer kanske bli en ny; Kafé Sjöstugan, Överjärva gård, Kammarkören, Röda Korset och Quality Hotel Friends drar också sina strån till stacken för att sätta julstämning på helgen.Publicerat: 8 december 2017

I politiken