Nyheter

 • Nu sänks hastigheten på Solnas gator

  Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad sänks nu hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Förändringen innebär att omkring 150 vägmärken byts ut, 20 vägsträckor får sänkt hastighet. Arbetet påbörjas i mitten av november och beräknas vara klart under året. Publicerat: 27 oktober 2016

 • Så fortsätter utvecklingen av Norra Hagastaden

  Den 19 oktober godkände byggnadsnämnden ett planprogram för Norra Hagastaden. Programmet beskriver och anger riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från institutionsområde till blandad tät stadsbebyggelse. Publicerat: 20 oktober 2016

 • Solna växer - nya solnabor, nya företag, nya bostäder och ekonomin är fortsatt god

  2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta. Publicerat: 18 oktober 2016

 • Bergshamraskolan - digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö

  I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen i en kreativ skolmiljö. Publicerat: 19 oktober 2016

Fler nyheter

 • Händelse på Solna gymnasium

  Under fredagen den 28 oktober greps sju elever från Solna gymnasium misstänkta för olaga hot. Hotet är avvärjt och händelsen har inte påverkat skolarbetet utan lektionerna har varit igång som vanligt under dagen.Publicerat: 28 oktober 2016

 • Helgtips i höstrusk

  När helgen innebär att höstlovet börjar för skoleleverna är väl ändå hösten här på riktigt! När dessutom Solna Brass övar inför Svenska Brassbandsmästerskapen med en höstkonsert, börjar det bli dags att ta fram halsduken - inte minst för att vandringarna i våra kungliga parker genomförs oavsett väder även denna helg.Publicerat: 28 oktober 2016

 • Höstlov

  Vecka 44 går Solnas elever på höstlov. Stadens bibliotek, föreningar och fritidsanläggningar erbjuder som vanligt en hel del aktiviteter, och flera fritidsgårdar håller öppet lite extra sent.Publicerat: 1 december 2014

 • Kommunfullmäktige sammanträder 31 oktober 2016

  Måndagen den 31 oktober sammanträder kommunfullmäktige i Solna stadshus, med start kl. 18.30. Du kan som vanligt följa mötet direkt på plats eller via webbsändning på solna.se.Publicerat: 27 oktober 2016

 • Tydligt fokus på lärande i Solnas skolor

  2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta.Publicerat: 27 oktober 2016

I politiken