Suomenkielinen esikouluosasto

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Solnan kunnasta tuli silloin ns. suomen kielen hallintoalue. Kunnan on lain (ns.vähemmistölain) mukaan lasten vanhempien sitä pyytäessä tarjottava lapsille paikka esikoulutoiminnassa, jossa koko toiminta tai osa toiminnasta tapahtuu suomen kielellä. Koska kunnalla on ollut kysyntää suomenkielisestä esikoulutoiminnasta otti lapsi- ja koulutuslautakunta 16 joulukuuta päätöksen suomenkielisen esikouluosaston avaamisesta Solnan kunnassa.

Esikoulu Thor sai toimeksiannon kaksikielisen esikouluosaston käynnistämisestä 1-5 vuoden ikäisille lapsille alkaen tammikuu 2016. Esikoulu sijaitsee keskeisellä paikalla mikä helpotta matkaa eri puolilta Solnaa. Laulut, pelit, sadut ja keskustelut suomeksi ja ruotsiksi tulevat olemaan osa toimintaa.

- Näen suuria etuja työskennellä kahdella kielellä ja esikoulu rohkaisee, tukee ja luo tilaisuuksia lapsille oman äidinkielen ja ruotsin kielen käyttämiselle, sanoo Anne Rönnberg, lapsi- ja koulutuslautakunnan johtaja. Monikielisyys on suuri etu lapselle ja on tärkeää tukea ja kannustaa lasta käyttämään niitä.

Tvåspråkig förskoleavdelning

Jennie Andersson Smiljanic, förskolechef och Sirpa Hannele Humalisto, förskolepedagog önskar alla välkomna att söka förskoleplats på Thors förskolas finsk-svenska förskoleavdelning Haren.

Jennie Andersson Smiljanic, esikoulun johtaja ja Sirpa Hannele Humalisto, esikoulun opettaja toivottavat kaikki tervetulleeksi hakemaan suomen-ruotsin kielistä esikoulu paikkaa päiväkoti Thorista, osasto Harenista.

Dela: