Ympäristö, terveys ja kestävä kehitys

Solnassa pyritään hyvään ilmastoon niin ulko- kuin sisätiloissakin. Asukkailla, yrittäjillä tai vierailijoilla on hyvät mahdollisuudet olla mukana vaikuttamassa paremman ympäristön ja ekologisesti kestävän kehityksen puolesta. Ruotsissa ympäristötyöskentelyä ohjaavat ympäristöpalkki ja elintarvikelainsäädäntö.

Ympäristö- ja terveyshallinto toimii ympäristöpalkin ja elintarvikelainsäädännön valvontaviranomaisena. Viranomaisen tehtävänä on valvoa, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat voimassa olevia sääntöjä. Joitakin toimintoja varten on hankittava lupa tai niistä on tehtävä ilmoitus viranomaiselle.

Ota yhteys viranomaiseen, jos aiot käynnistää jonkin seuraavista toiminnoista:

  • Elintarvikeyritys
  • Ympäristölle haitallinen toiminta (koskee monia eri toimintoja, esim. autonhuolto, huoltoasema, pintakäsittelyt, kirjapaino, kemikaalien tai jätteiden käsittely jne.)
  • Koulu ja esikoulu
  • Hygieeninen hoito, jossa tunkeudutaan ihon läpi (esim. jalkahoito, lävistys, tatuointi ja akupunktuuri)

Virasto tarkastaa myös asuntojen sisäilmaston (vuokra- ja asumisoikeusasunnot). Jos haluat valittaa asuntosi sisäilmastosta ota yhteys kiinteistönomistajaan/asumisoikeusyhdistykseen. Jos se ei auta, ota yhteys virastoon. Virasto valvoo myös ympäristönäkökohtia yhdyskuntasuunnittelussa ja nimeää Solnan kaupungin ympäristöpalkinnon ja -stipendin saajaehdokkaat.

Dela:

Kontakt

Palveluopastaja

Besöksadress

Stadshusgången 2, Solna centrum

Skicka meddelande till Palveluopastaja