Asuminen ja ympäristö

Solnassa vaalitaan sekä sisä- että ulkoympäristöä. Asukkailla, yhtiöillä ja vierailijoilla on mahdollisuus vaikuttaa parempaan ympäristöön ja ekologisesti kestävään kehitykseen.

Dela: