Trafikdispenser

Du måste söka tillstånd om du behöver köra, stanna eller parkera fordon på platser där det annars är förbjudet enligt de lokala trafikföreskrifterna. Om ditt fordon väger över 3,5 ton, är längre än 12 meter eller bredare än 3,5 meter kan du behöva söka tillstånd för tunga, långa och breda fordon. Läs igenom reglerna och planera din resväg innan du ansöker.

Dispens för tung trafik

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar dessa ansökningar. Ansökningsblankett och mer information finns till höger. Ansökan sänds till Trafikverket för handläggning. Men om ansökan enbart rör Solna kommun så sänds ansökan direkt till tekniska nämnden för handläggning, tekniskanamnden@solna.se.

Dispens för trafikregler

Behöver du köra eller parkera på en plats där det är kör- och parkeringsförbud? Då kan du ansöka om dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna. Skicka din ansökan senast tre veckor innan du behöver färd- eller parkeringstillståndet.

Dela: