Potthål

Potthål är ett eller flera hål i vägbanan som uppkommer när vägbanan underminerats underifrån. Potthålen uppstår oftare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is. När potthålet väl har bildats växer det genom att material fortlöpande rivs loss ur vägbanan.

De felanmälningar av potthål som inkommer till stadens kontaktcenter granskas dagligen. I de felanmälningar där dokumentation i form av bild medföljer kan potthålet analyseras snabbare och i de fall där åtgärd behövs skickas till ansvarig entreprenör för utförande. De potthål som är extra känsliga, på grund av exempelvis storlek eller djup, markeras så forts som möjligt för att bilister på bästa sätt ska kunna undvika dessa.

Under vår, sommar och höst åtgärdas potthål med hjälp av att de fylls igen med asfaltslösning. Vintertid kan en tillfällig lagning göras med grus eller liknande material, då potthål inte kan åtgärdas enligt normal standard under perioder med mycket snö och is.

Dela: