Målning av ytor i stadsmiljön

Målning i stadsmiljön är både väder- och årstidsberoende. På vintern kan av förklarliga skäl ingen målning genomföras, och det är först efter avslutad sandupptagning som möjligheten åter finns. Det kommer därför finnas delar av året när lite eller ingen målning i stadsmiljön kan genomföras, medan det under till exempel sommartid ges goda möjligheter för detsamma.

Bedömning av målningsbehov

Målning av övergångsställen, cykelbanor och andra trafikmarkeringar är ett löpande arbete i staden, där det sker en årlig översyn men där behovet kontinuerligt kontrolleras. Vid bedömning av befintliga målningar så dras gränsen för ommålning om en målning tappat mer än 30 procent av sin färg.

Målning prioriteras på platser där behovet av fullgod målning är som störst. Exempelvis utanför skolor, daghem, äldreboende och handikapplatser. Utöver det är det prioritering på större vägar med höga trafikflöden.

Parkeringsrutor och gulmarkeringar
Bedömning av tillkommande och nya parkeringsrutor görs kontinuerligt utifrån hur stadsmiljön förändras. Detsamma gäller hanteringen av gulmarkeringar för t.ex. lastzoner, infarter etc. i gatumiljön, där målningen ingår i det årliga målningsprogrammet.

Dela: