Säker trafik på bostadsgator

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Här kan du ta del av några enkla åtgärder före och under sommaren som kan rädda liv.

Man som klipper buskar

Gäller för dig som har hörntomt

I gathörn bör dina växter vara som mest 80 centimeter högre än körbanan inom den så kallade "sikttriangeln". Det gäller även om du har plank eller staket på din tomt.

Det behöver vara minst 10 meter fram till gathörnet där växter eller staket som mest får vara 80 centimeter höga. Rekommendationen är att ha 17 meter fram till gathörnet med denna begränsade höjd.

Cykelvägskorsning

Om korsningen består av två cykelvägar som möter varann eller om en cykelväg korsar en gata behöver det vara minst 5 meter med begränsad höjd längs cykelvägen. För bilvägar gäller minst 10 meter som framgår ovan.

Gäller för dig som har utfart mot gata

Staden rekommenderar att växter är högst 80 centimeter högre än gatan 2,5 meter åt varje håll från grinden och 2,5 meter in på gården.

Gäller för dig som har tomt intill gata

Har du växter eller träd som sträcker sig utanför din tomt behöver du se till att den fria höjden över

  • gångbana är minst 2,5 meter
  • cykelväg är minst 3,2 meter
  • bilkörbana är minst 4,7 meter (fria höjden ska även hållas 0,5 meter utanför själva körbanan)

Växtligheten får inte skymma trafikmärken eller gatubelysning.

Goda råd

  • Sätt träd minst 2 meter från tomtgränsen och aldrig inom den så kallade sikttriangeln.
  • Sätt häckplantor minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.
  • Klipp din häck i februari eller mars och sommarklipp den i juli.
Dela: