Bullrande insatser i stadsmiljön

I Solna genomförs, både av staden och av externa aktörer, insatser i gatumiljön som kan orsaka buller. Det kan röra sig om alltifrån beläggning av asfalt, till byggnationer eller reparationer av armaturer för att nämna några exempel. Insatserna är viktiga för att upprätthålla och förbättra i staden. Samtidigt kan det medföra en känsla av att bli störd. Därför har vi tydliga regler för när bullerorsakande arbeten får genomföras.

Tider för insatser

De tider och dagar som gäller är:
Vardagar mellan klockan 07.00 – 22.00
Helger mellan 09.00-22.00

Undantag

Undantagna från dessa regler är fordon som sköter stadens vinterväghållning, halkbekämpning och förebyggande halkbekämpning. Dessa insatser är tillåtna dygnet runt eftersom det är effektivast och stör minst i trafikmiljön om dessa till exempel kan arbeta effektivt under kvällar och nätter.

Mer information på temat buller allmänt återfinns här.

Dela: