Trafik, miljö och säkerhet

Trafiken påverkar miljön i Solna. Det handlar främst om trafikbuller och föroreningar i luften. Säkerhet i trafiken är också en viktig fråga. Här finns information som hjälper till att öka trafiksäkerheten på Solnas gator.

Biktrafik i Solna

Dela: