Vägarbete på Huvudstagatan 20181008-20190331

Arbete pågår på Huvudstagatan mellan 08-10-2018 tom 31-03-2019. På platsen bedrivs schaktarbete för dragning av fjärrvärme, och arbetet påverkar framkomligheten. Skyltning på platsen informerar om alternativa körvägar, vilket bl.a. omfattar Polhemsgatan, Kariolinagatan samt Ängkärrsgatan.

Dela: