Slukhål på Karolinska vägen (i närheten av busstorget)

På Karolinska vägen, i närheten av busstorget, har ett stort slukhål uppstått i närheten av en brunn. För att kunna åtgärda detta behöver gatan spärras av och asfalten skäras upp och hålet återfyllas med grus temporärt. Arbetet med att åtgärda detta kommer att påverka busstrafiken till och från Karolinska sjukhuset. Solna stad kontrollerar platsen dagligen till dess risken bedöms borta.

Dela: