Schaktarbete nattetid på Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) 2019-04-29 tom. 2019-05-05

På Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) kommer schaktarbete för fjärrvärme genomföras. Kolonnvägen kommer under nattetid att vara avstängd och omledning sker via Gustav den III:s Boulevard. Arbetet kommer att ske nattetid mellan 19.00 och 05.00 och startar  2019-04-29 beräknas vara färdigställt 2019-07-12.

Mellan den 17 juni och 23 juni kommer återställningsarbete att ske på Kolonnvägen, då gatan återfylls med asfalt. Trafiken kommer under detta arbete att regleras med flaggvakter och pågår dagtid.

Dela: