Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. 2019-08-02

På streckan mellan Oskarsro och Karlberg kommer omfattande schaktarbete med kabelläggning och elarbeten ske. Under perioder kommer gång- och cykelbanor att stängas av temporärt. Omskyltning kommer att finnas vid avstängningarna.

Dela: