Nya hämtnings- och lämningsplatser samt ny skyltning vid Raoul Wallenbergskolan fr.o.m. 2019-01-14

Trafikanalys av gatumiljön vid Raoul Wallenbergskolan har resulterat i ett antal åtgärder, där nya hämtnings- och lämningsplatser tillsammans med förbättrad skyltning i gatumiljön säkerställts.

Åtgärderna kommer att tas i bruk den 14 januari 2019. I samband med detta kommer personal finnas på plats som hjälper föräldrar m.fl. till rätta och informerar om förändringarna.

  • Ca 15 hämtnings- och lämningsplatser har säkerställts på platsen, där parkering om max 15 minuter ger möjlighet att lämna och hämta på ett säkert sätt, samtidigt som platsen snabbt kan frigöras för andra att nyttja.

Dessa hämtnings- och lämningsplatser återfinns på båda sidor om körbanan på Fridensborgsvägen i direkt närhet till skolan och är i bruk mellan kl 07.00-17.00. Övrig tid gäller dessa platser tid gäller dessa platser som boendeparkering, eller besöksparkering mot avgift.

  • Helrevidering av skyltning på platsen.

Nya skyltar som uppmärksammar på barn i trafiken samt att det är ett skolnära område har satts upp.

Samtidigt har tidigare skyltning om kollektivtrafik-körfält tagits bort och de lokala trafikföreskrifterna uppdateras så att det inte råder kollektivtrafikföreträde längre. Detta innebär att trafikanter inte längre behöver vända på gatan, utan genomfart för personbilar är numera möjlig.

I samband med att åtgärderna träder i kraft måndagen den 14 januari kommer det under hela veckan (v 3) att finnas personal från parkeringsbolaget på plats för att informera samt hjälpa till praktiskt på plats.

Dela: