Montage av kövarningssystem Enköpingsvägen och Frösundaleden 2019-05-13 tom. 2019-09-13

På Enköpingsvägen och Frösundaleden kommer ett system som varanr för köer att monteras. Systemet innebär att extra elektroniska skyltar kommer monteras, för att kunna styra trafiken till och från Arenastaden. Arbetet beräknas pågå hela sommaren och vara färdigt 13 september 2019.

Dela: