Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen tom. 2019-09-01

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen. Med start den 15 april 2019 kommer ett körfält längs med Tritonvägen att stängas av på grund av arbete med kantsten. Detta medför att Storgatans två norrgående körfält mot Tritonvägen, där båda körfältet idag tillåter vänstersväng, målas om och det högra körfältet endast tillåter högersväng under arbetets pågående.

Dela: