Kvälls- och nattarbete vid Signalbron tom. 2019-04-21.

Med anledning av schaktarbete kommer en av ramperna från Signalbron att stängas av. Trafiken omleds från mall of Scandinavia till Kolonnvägen då den södergående rampen från Signalbron till Kolonnvägen är avstängd nattetid (kockan 19-05) under arbetets gång. Arbetet väntas pågå till den 22 april 2019.

Dela: