Kortvariga störningar Pampaslänken pga. markarbeten mellan 2019-01-14 tom. 2019-03-15

Med anlednignar av markarbeten (spräningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15.

Under avstängningarna kommer flaggvakter samt skyltning på platsen att finnas, som hänvisar till alternativa rutter. Med enledning av att sprängningar sker inom ett större område kan avspärrningarnas start/längd/omfattning komma att variera.

Dela: