Fjärrvärmearbeten påverkar framkomligheten på Kolonnvägen t.o.m. vecka 10, 2019

Schaktarbeten för fjärrvärme pågår i ett flertal etapper på Kolonnvägen i korsningen vid Signalbron. Arbetet påbörjades under v 52 och planeras pågå t.o.m. v 10 under 2019. Syftet med dessa arbeten är kopplade till byggandet av Solnas nya simhall, som byggs i anslutning till Kolonnvägen vid ishallarna på Ritorps IP.

I olika etapper berörs området vid Kolonnvägen / Signalbron samt även till viss del Gustav III:s Boulevard av schaktarbeten kopplade till fjärrvärmeledningar, och därmed nödvändiga anpassningar av trafikflödet.


Översikt berörda områden kring Kolonnvägen.

Berörda trafikslag och alternativa vägar
Skyltning finns på platsen. Denna hänvisar bl.a. till flyttade busshållplatser --> se SL:s hemsida eller app för exakt information. Även gående och cyklister kommer att beröras, då ordinarie gångväg under Signalbron är avstängd under en period, alternativ sträcka framgår av skyltning.

Nattlig avstängning v 9 Kolonnvägen
Samtliga nätter v 9 mellan klockan 22-05 kommer Kolonnvägen vid Signalbron att stängas av, så att överfart över signalbron ej är möjlig. Istället kommer alternativ väg via Gustav III:s Boulevard att markeras. Bakgrund till avstängningen är att nya fjärrvärmerör svetsas och monteras på undersidan av Signalbron.


Illustration avstängning Kolonnvägen mellan kl 22-05 samtliga nätter under v. 9.

Dela: