Hamngatan stängs av pga. gjutning av torgyta 19-06-10 tom. 19-06-30

Hamngatan samt anslutande gång- och cykelbanor kommer att stängas av helt med start den 10 juni 2019. Detta på grund av ett arbete med gjutning av torgyta. Under avstäningen kommer gång-, cykel- och biltrafikanter att omledas med hjälp av skyltning. Avstäningen väntas pågå till och med den 30 juni 2019.

Dela: