Flytt av busshållsplats och tillfällig avsmalning av vägen på Östervägen tom. 2019-11-24

Med start den 24 maj 2019 kommer arbetet med avsmalning, uppsättande av trafiksignaler och flytt av busshållsplats att ske i fastigheten Motorn 10, på Östervägen. Under arbetets gång kommer temporära trafikljus att sättas upp för att omleda trafiken. Arbetet väntas pågå till den 24 november 2019.

Dela: