Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Kortvariga störningar Pampaslänken pga. markarbeten mellan 2019-01-14 tom. 2019-03-15

Med anlednignar av markarbeten (spräningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15.

Nya hämtnings- och lämningsplatser samt ny skyltning vid Raoul Wallenbergskolan fr.o.m. 2019-01-14

Trafikanalys av gatumiljön vid Raoul Wallenbergskolan har resulterat i ett antal åtgärder, där nya hämtnings- och lämningsplatser tillsammans med förbättrad skyltning i gatumiljön säkerställts.

Åtgärderna kommer att tas i bruk den 14 januari 2019. I samband med detta kommer personal finnas på plats som hjälper föräldrar m.fl. till rätta och informerar om förändringarna.

Fjärrvärmearbeten påverkar framkomligheten på Kolonnvägen t.o.m. vecka 10, 2019

Schaktarbeten för fjärrvärme pågår i ett flertal etapper på Kolonnvägen i korsningen vid Signalbron. Arbetet påbörjades under v 52 och planeras pågå t.o.m. v 10 under 2019. Syftet med dessa arbeten är kopplade till byggandet av Solnas nya simhall, som byggs i anslutning till Kolonnvägen vid ishallarna på Ritorps IP.

Stort trafikarbete i korsningen Armégatan/Ekelundsvägen planerat avslut december 2019

Med start under natten till den 19 december 2018 tom december 2019 kommer körfält i både söder- och norrgående riktning på Armégatan i korstningen mot Ekelundsvägen att stängas av. Totalt rör det sig om fyra körfält, två i vardera riktningen. Bakgrund till arbetet är att det ska anläggas dagvattenmagasin i området, för att bl.a. ta hand om regnvatten.

Vägarbete på Huvudstagatan 20181008-20190331

Arbete pågår på Huvudstagatan mellan 08-10-2018 tom 31-03-2019. På platsen bedrivs schaktarbete för dragning av fjärrvärme, och arbetet påverkar framkomligheten. Skyltning på platsen informerar om alternativa körvägar, vilket bl.a. omfattar Polhemsgatan, Kariolinagatan samt Ängkärrsgatan.

Gunnarbovägen avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg tom 2019-04-28

Solna Vatten kommer utföra rörläggning och borrning av vatten och avlopp. Arbetet innebär att Gunnarbovägen blir avstängd för biltrafik mot Överjärva Gårdsväg. Transporter till Överjärva hänvisas istället till Kolonnvägen. Vänligen beakta skyltning på platsen! Arbetet förväntas färdigt 2019-04-28.

Ledningsomläggning och nybyggnation på Landsvägen/Tritonvägen 160711-190901

Med start den 11 juli påbörjas arbetet med ledningsomläggning och nybyggnation av kontor samt hotell på Landsvägen/Tritonvägen. Arbetet väntas pågå i olika etapper till september 2019, då arbetet beräknas vara färdigställt.

Byggnation av kontorsbyggnad på Solnavägen 51 160201-190930

Med start den 1 februari 2016 kommer arbete med att bygga en ny kontorsbyggnad att inledas på Solnavägen 51. Arbetet beräknas pågå till den 30 september 2019.

Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. augusti 2019

Just nu pågår arbete med schakt, kabelläggning och elarbete från Oskarso till Karlberg. Arbetet pågår i etapper, på denna sida kan du läsa mer om vad som händer.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida)

Dela: