Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Nattarbete med omasfaltering på Tritonvägen tom. 2019-05-31

På Tritonvägen, i höjd med korsningen Tritonvägen/Albygatan, kommer ett omfattande asfalteringsarbete att genomföras nattetid. Arbetet innebär omledning i korsningen av personal. Arbetet pågår mellan klockan 20-06 och beräknas vara färdigställt den 31 maj 2019.

Kvälls- och nattarbete vid Signalbron tom. 2019-04-21.

Med anledning av schaktarbete kommer en av ramperna från Signalbron att stängas av. Trafiken omleds från mall of Scandinavia till Kolonnvägen då den södergående rampen från Signalbron till Kolonnvägen är avstängd nattetid (kockan 19-05) under arbetets gång. Arbetet väntas pågå till den 22 april 2019.

Schaktarbete nattetid på Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) 2019-04-29 tom. 2019-05-05

På Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) kommer schaktarbete för fjärrvärme genomföras. Kolonnvägen kommer under nattetid att vara avstängd. Arbetet kommer att ske nattetid mellan 23.00 och 05.00 och startar  2019-04-29 beräknas vara färdigställt 2019-05-05.

Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. 2019-08-02

På streckan mellan Oskarsro och Karlberg kommer omfattande schaktarbete med kabelläggning och elarbeten ske. Under perioder kommer gång- och cykelbanor att stängas av temporärt. Omskyltning kommer att finnas vid avstängningarna.

Akut vattenläcka - busshållsplats Förrådsgatan avstängd tom. 2019-04-05

Busshållsplatsen Förrådsgatan stängs tillfälligt av för närtrafik. Informationstavor finns utplacerade för att informera resenärer om att busshållsplatsen är avstängd.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen tom. 2019-09-01

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen. Med start den 15 april 2019 kommer ett körfält längs med Tritonvägen att stängas av på grund av arbete med kantsten. Detta medför att Storgatans två norrgående körfält mot Tritonvägen, där båda körfältet idag tillåter vänstersväng, målas om och det högra körfältet endast tillåter högersväng under arbetets pågående.

Arbete med vattenledning på Ankdammsgatan 19-03-05 tom. 19-05-31

Med start den 5 mars 2019 påbörjas arbete med att renovera vattenledningar på Ankdammsgatan. Arbetet medför vissa framkomlighetssvårigheter där busshållsplats vid korsningen Ankdammsgatan-Framnäsbacken flyttas till andra sidan vägen och avgiftsparkeringsplatser stängs av. Arbetet avslutas den 31 maj 2019.

Del av Västra vägen avstängd på grund av schaktarbete 2019-03-14 tom. 2019-04-25

Med start den 14 mars 2019 kommer sträckan mellan Västra vägen 23 och korsningen Regnstigen vara avstängd för genomfartstrafik. Sträckan är avstängd på grund av schaktarbete på platsen. Avstängningen hävs den 25 april 2019.

Busshållplats Karolinska institutet Biomedicum tas bort 2019-01-30

Busshållplatsen Karolinska institutet Biomedicum på Solnavägen kommer att dras in med från och med onsdagen den 30 januari klockan 09.00. Resenärer till Karolinska Biomedicum hänvisas därefter till hållplatsen "Karolinska sjukhuset Eugeniavägen".

Kortvariga störningar Pampaslänken pga. markarbeten mellan 2019-01-14 tom. 2019-03-15

Med anlednignar av markarbeten (spräningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: