Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Information om schaktarbete vid Råsunda skola 171120-171222

Med start vecka 47 och under ca 4 veckor ska Vattenfall att dra fram ny el till Råsundagårdens förskola.

Pampaslänken avstängd i samband med uppförande av ny gång- och cykelbro

I samband med att en ny gång- och cykelbro uppförs kommer arbeten som omfattar helavstängning av Pampaslänken ske. Även avfart till Terminalvägen omfattas av avstängningarna. Följ orange hänvisning på platsen. Arbetet pågår i området fram till 30 november, med helavstängningar under ett antal dagar enligt nedan.

Schaktarbete Fridensborgsvägen och Järva skjutbaneväg 171016-171116

JM drar fram vatten-, avlopp- och fjärrvärme längs Fridensborgsvägen i Järvastaden. Begränsad framkomlighet. Omledning av buss och fordonstrafik i området, följ organge hänvisning.

Stjärntorgstrappan klar vecka 48

Stjärntorgstrappan, passagen mellan SEB-hus 2 och 3 som ska binda i hop Stjärntorget och Pyramidvägen i Arenastaden, blir klar i slutet av november.

Solna strandväg schaktarbete 170915-171131

Med start 15 september och under drygt två månader kommer schaktarbete pågå på Solna strandväg där PEAB utför elarbeten. Gående och cyklister hänvisas enligt orangeskyltning på platsen. Parkvägen stängs av vid aktivt arbete på platsen.

Råsundavägen och Sjövägen får cykelfält klart hösten 2017

Arbetet med att skapa cykelfält längst Sjövägen och Råsundavägen fortlöper under hösten. Natten mot 18 september enkelriktas Sjövägen permanent för södergående biltrafik.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Schaktarbete Bagartorpsringen 170827-171031

Med start i slutet av augusti kommer det schaktas för eldragning längs med Bagartorpsringen 45-1. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.

Törnbacken 2-4 omledning av gångtrafikanter 170301-171231

På grund av arbete med dräneringsschakt på Törnbacken 2-4 leds fotgängare om under perioden 1 mars till sista december 2017. Arbetet sker i två etapper (se kartor nedan).

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa

Dela: