Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Vägavstängning Solnavägen mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen i juni

I samband med arbeten på Solnavägen vid Karolinska Institutet kommer vägavstängningar att existera mellan Framstegsgatan och Eugeniavägen den 4 - 5 juni samt den18-20 juni. Detta påverkar samtliga trafikslag.

Motortrafik hänvisas till Norra Stationsgatan / Tomtebodagatan. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till von Eulers väg / Nobels väg. Omledning framgår under denna tid av skyltning på plats.

Omledning gång- och cykeltrafik vid Tomteboda 2018-05-02 tom 2020-06-20

Under 2018 startar SL byggnationen av Tomteboda bussdepå i postens gamla lokaler i Huvudsta. I samband med detta påverkas gång- och cykelbanor, vilket gör att staden leder om denna trafik.

Skyltning finns på plats som visar omledning, se även bilder för info nedan. För kontakt med staden hänvisas till stadens kontaktcenter på 08-746 10 00.

Beräknad tidsperiod för omledningen är 2018-05-02 tom 2020-06-20.

Gatuarbete på Solnavägen mellan 20180426- 20180510

I syfte att utföra kantstensarbeten kommer trafikfält på Solnavägen (mellan Frösundaleden och Garvis Carlssons gata) att påverkas mellan den 26 april 2018 och den 10 maj 2018. Vänligen se skyltning på platsen för alternativ körväg.

Ledningsarbeten i korsningen Ankdammsgatan/Huvudstagatan

Solna Vatten AB genomför ledningsarbeten i korsningen Ankdammsgatan/Huvudstagatan. Under vecka 17 samt 18 innebär detta en begränsad framkomlighet i korsningen. Arbeten pågår främst nattetid då Solna Vatten AB valt att lägga huvuddelen av arbetet då, för att minimera inverkan på trafiken. Se aktuell skyltning på platsen för möjliga, alternativa färdvägar.

Arbeten på Blomgatan/Västra vägen

Med anledning av en skada i fjärrvärmenätet krävs ingrepp i gatumiljön för att reparera och laga skadan. Det är Norrenergi som kommer bedriva arbetena och de berör Blomgatan/Västra vägen. Ungefärlig tidsperiod är 2018-04-23 tom 2018-10-31.

För närvarande saknas utförlig skyltning på platsen gällande alternativ färdväg under tiden för avstängningen. Vi arbetar för att skyltning ska komma på plats snarast. För information är det infart till området söderut på Solnavägen som gäller under avstängningen.

Solnavägen totalavstängd nattetid mellan Eugeniavägen och Framstegsgatan 180417-180419

Pga. uppsättning av bro kommer Solnavägen (mellan Eugeniavägen och Framstegsgatan) att nattetid vara totalavstängd 17-19 april 2018, mellan kl 22-06 båda nätterna. Alternativ färdväg under avstängningen är Norra Stationsgatan och Tomtebodavägen.

Begränsad framkomlighet vid Solnavägen 7 pga montering av Skyway 180416-180604

Med anledning av montering av Skyway kommer framkomligheten vid Solnavägen 7 att vara begränsad mellan den 16 april och den 4 juni.

Tillfälligt begränsad framkomlighet Arvid Tydéns allé 180226-180304

Pga. byggnation kommer det vara begränsad framkomlighet på Arvid Tydéns allé mellan den 26 februari – 4 mars 2018. Skyltar på plats informerar samt hänvisar till alternativa vägar.

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: