Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Hamngatan stängs av pga. gjutning av torgyta 19-06-10 tom. 19-06-30

Hamngatan samt anslutande gång- och cykelbanor kommer att stängas av helt med start den 10 juni 2019. Detta på grund av ett arbete med gjutning av torgyta. Under avstäningen kommer gång-, cykel- och biltrafikanter att omledas med hjälp av skyltning. Avstäningen väntas pågå till och med den 30 juni 2019.

Slukhål på Karolinska vägen (i närheten av busstorget)

På Karolinska vägen, i närheten av busstorget, har ett stort slukhål uppstått i närheten av en brunn. För att kunna åtgärda detta behöver gatan spärras av och asfalten skäras upp och hålet återfyllas med grus temporärt. Arbetet med att åtgärda detta kommer att påverka busstrafiken till och från Karolinska sjukhuset. Solna stad kontrollerar platsen dagligen till dess risken bedöms borta.

Montage av kövarningssystem Enköpingsvägen och Frösundaleden 2019-05-13 tom. 2019-09-13

På Enköpingsvägen och Frösundaleden kommer ett system som varanr för köer att monteras. Systemet innebär att extra elektroniska skyltar kommer monteras, för att kunna styra trafiken till och från Arenastaden. Arbetet beräknas pågå hela sommaren och vara färdigt 13 september 2019.

Flytt av busshållsplats och tillfällig avsmalning av vägen på Östervägen tom. 2019-11-24

Med start den 24 maj 2019 kommer arbetet med avsmalning, uppsättande av trafiksignaler och flytt av busshållsplats att ske i fastigheten Motorn 10, på Östervägen. Under arbetets gång kommer temporära trafikljus att sättas upp för att omleda trafiken. Arbetet väntas pågå till den 24 november 2019.

Schaktarbete nattetid på Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) 2019-04-29 tom. 2019-05-05

På Gustav den III:s Boulevard (kv. Idrottsplatsen) kommer schaktarbete för fjärrvärme genomföras. Kolonnvägen kommer under nattetid att vara avstängd och omledning sker via Gustav den III:s Boulevard. Arbetet kommer att ske nattetid mellan 19.00 och 05.00 och startar  2019-04-29 beräknas vara färdigställt 2019-07-12.

Mellan den 17 juni och 23 juni kommer återställningsarbete att ske på Kolonnvägen, då gatan återfylls med asfalt. Trafiken kommer under detta arbete att regleras med flaggvakter och pågår dagtid.

Nattarbete med omasfaltering på Tritonvägen tom. 2019-05-31

På Tritonvägen, i höjd med korsningen Tritonvägen/Albygatan, kommer ett omfattande asfalteringsarbete att genomföras nattetid. Arbetet innebär omledning i korsningen av personal. Arbetet pågår mellan klockan 20-06 och beräknas vara färdigställt den 31 maj 2019.

Kvälls- och nattarbete vid Signalbron tom. 2019-04-21.

Med anledning av schaktarbete kommer en av ramperna från Signalbron att stängas av. Trafiken omleds från mall of Scandinavia till Kolonnvägen då den södergående rampen från Signalbron till Kolonnvägen är avstängd nattetid (kockan 19-05) under arbetets gång. Arbetet väntas pågå till den 22 april 2019.

Schaktarbete från Oskarsro till Karlberg tom. 2019-08-02

På streckan mellan Oskarsro och Karlberg kommer omfattande schaktarbete med kabelläggning och elarbeten ske. Under perioder kommer gång- och cykelbanor att stängas av temporärt. Omskyltning kommer att finnas vid avstängningarna.

Akut vattenläcka - busshållsplats Förrådsgatan avstängd tom. 2019-04-05

Busshållsplatsen Förrådsgatan stängs tillfälligt av för närtrafik. Informationstavor finns utplacerade för att informera resenärer om att busshållsplatsen är avstängd.

Ledningsomläggning och nybyggnation av kontor Tritonvägen/Landsvägen tom. 2019-09-01

Till och med 1 september 2019 kommer ledningsomläggning samt nybyggnation av kontor och hotell genomföras vid Tritonvägen/Landsvägen. Med start den 15 april 2019 kommer ett körfält längs med Tritonvägen att stängas av på grund av arbete med kantsten. Detta medför att Storgatans två norrgående körfält mot Tritonvägen, där båda körfältet idag tillåter vänstersväng, målas om och det högra körfältet endast tillåter högersväng under arbetets pågående.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Dela: