Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Kulvert byggs under Solnavägen vid Biomedicum 201701-20180228

Under perioden februari 2017 till och med januari 2018 kommer en kulvert byggas under Solnavägen vid Nya Karolinska Solna, vilket kommer att ha stor påverkan i trafiken - både för bilister och cyklister.

Schaktarbete Bagartorpsringen 170827-171031

Med start i slutet av augusti kommer det schaktas för eldragning längs med Bagartorpsringen 45-1. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober.

Råsundavägen och Sjövägen förberedande arbeten under sommaren - inför kommande cykelfält klara i höst

Med start 11 juli och under ca 10 veckor justeras kantsten längs med Råsundavägen, från Stråket till Gränsgatan. Även på Sjövägen kommer arbete med kantsten att ske, men där handlar det om ca 2-3 veckors arbete med start måndag 10 juli. Kortare lokala avstängningar sker under arbetets gång. Liten påverkan på trafiken under denna fas av projektet.

Byggnation av kontorfastighet vid gamla Råsundastadion 20160111-20180531

Det pågår byggnation av kontorsfastighet vid gamla Råsundastadion (kvarteret Hörnan). Arbetet kommer att pågå under längre tid och beräknas klart till sommaren 2018. Från och med 19 juni 2017 flyttas gångvägen över på andra sidan Solnavägen.

Norrenergi förbättrar fjärrvärmenätet på Hagavägen 170607-170930

Fjärrvärmenätet byts nu ut på Hagavägen 1-10 med start 12 juni och pågår fram till och med 30 september.

Renovering av bullerglas mellan E4 och Brunnsviken 170502-170930

På uppdrag av Trafikverket ska bullerglas längst E4 vid Brunnsviken renoveras. Det påverkar framkomligheten för fotgängare och cyklister då västra gång- och cykelbanan längst Brunnsviken stängs av. Avstängningen sker med staket och hänvisning sker till det östra gång- och cykelstråket.

Törnbacken 2-4 omledning av gångtrafikanter 170301-171231

På grund av arbete med dräneringsschakt på Törnbacken 2-4 leds fotgängare om under perioden 1 mars till sista december 2017. Arbetet sker i två etapper (se kartor nedan).

Avstängning pga nyproduktion av kvarteret Pyramiden vid Pyramidvägen-Råsta strandväg 160110-170701

Pyramidvägen är avstängd för fordonstrafik mellan Råsta strandväg och Magasinsgatan på grund av nyproduktion av kvarteret Pyramiden. Gående ska kunna passera under hela byggtiden och räddningsfordon ska kunna komma åt från olika håll. Arbetet väntas pågå till den 1 juli 2017 och kan leda till trafikstörningar.

Motionslopp för cyklister 20170903

Under söndagen den 3 september kommer ett motionslopp för cyklister att genomföras i Stockholm och med en del av tävligen i Solna. Trafiken kan påverkas till viss del.

Schaktarbete på Johan Olof Wallins Väg 170109-170623

Under perioden 9 januari t.o.m. 23 juni 2017 kommer schaktarbete p.g.a. kabeldragning att utföras på Johan Olof Wallins väg. Det innebär begränsad framkomlighet och del av Johan Olof Wallins väg kommer delvis ha ett körfält avstängt.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , Nästa

Dela: