Aktuell gatu- och trafikinformation

Här hittar du aktuell information om gatuarbeten och trafikstörningar i Solna.

bilar

Här hittar du information om gaturenhållning och snöröjning.

trafiken.nu får du en aktuell bild av trafikläget i hela regionen. Solna stad rapporterar även in större trafikstörningar till trafiken.nu.

Läs gärna mer under "frågor och svar".

Uppställningsplats för bussar på Ekelundsvägen påverkar körfält t.o.m. 2019-01-31

T.o.m. slutet av januari kommer två körfält (ett i vardera riktning) på Ekelundsvägen, från Pampas marina till rondellen vid PostNord, att nyttjas som uppställningsplats för bussar. Bakgrunden är branden i SL:s bussdepå Hornsberg, som innebär ett tillfälligt behov av uppställningsplatser. Området kommer framförallt att nyttjas nattetid på aktuell sträcka, men inskränkningar av körfält kan förekomma även dagtid.

Begränsad framkomlighet vid Friends Arena 2018-11-27 tom 2018-12-02

Med anledning av att Sweden International Horse show intar Friends Arena kommer framkomligheten i området att påverkas. Extra påtagligt blir detta under den 27-29/11 på Råsta Strandväg, då delar av körfält (för fordon i östlig riktning) blir avstängt och nyttjas för hästvagnsuppställning.

Schaktarbeten på Solnavägen t.o.m. 2018-12-15

Schaktarbeten för vattenledningar pågår på Solnavägen t.o.m. 2018-12-15, vilket påverkar trafiken i både norr- och södergående riktning. Varsamhet i trafiken under speciellt morgon- och eftermiddagstimmarna uppmanas!

Fil för södergående trafik Ekensbergsvägen flyttas till andra körbanan tom 31/12 2018

Pga. byggnationsarbeten i samband med nyproduktion av hus på Ekensbergsvägen/Prästgårdsgatan kommer en fil för södergående trafik att flyttas över till andra sidan körbanan. Detta innebär påverkan på trafiken, inte minst i morgon- och eftermiddagsrusnning.

Vänligen följ skyltning på plats i området och var uppmärksamma på trafiksituationen - om möjlighet finns överväg alternativ körväg.

Schaktarbeten på Åkersvägen/Södra Långgatan 2018-09-10 tom 2018-12-31

Schaktarbeten planeras genomföras av Vattenfall Eldistribution på Åkersvägen/Södra Långgatan mellan den 2018-09-10 tom 2018-12-31. Arbetet kommer att utföras i etapper för att påverka närboende och trafiken så lite som möjligt, dock kommer parkeringsplatser och framkomlighet att beröras. Först ut är Åkersvägen, därefter i senare etapp Södra Långgatan.

Förbud att stanna och parkera på Åsvägen mellan den 13-20 november (gäller vardag klockan 07.00 - 18.00)

Solna stad har beslutat om förbud att stanna och parkera på Åsvägen mellan den 13 november och den 20 november. Detta pga asfalteringsarbeten som kommer att genomföras. Förbudet gäller vardag klockan 07.00 - 18.00 enligt sträckan på bilden.

Schaktarbeten på Solnavägen 12/11-14/12 2018 påverkar gatumiljö och framkomlighet

Schaktarbeten på Solnavägen kommer att pågå mellan den 12/11 och den 14/12 enligt plan. Det är Vattenfall som utför nyanslutning av fastighet, och därför behöver schakta. Arbeten påverkar gatumiljö och framkomlighet vid korsningen Solnavägen mot Frösundaleden.

Begränsad framkomlighet i korsningen Kolonnvägen / Gustav III:S Boulevard 29 oktober - 2 november 2018

Geotekniska undersökningar kommer att genomföras, vilket får påverkan på framkomligheten vid korsningen Kolonnvägen / Gustav III:s väg mellan den 29 okt - 2 nov.

Vägarbete på Huvudstagatan 20181008-20190331

Arbete pågår på Huvudstagatan mellan 08-10-2018 tom 31-03-2019. På platsen bedrivs schaktarbete för dragning av fjärrvärme, och arbetet påverkar framkomligheten. Skyltning på platsen informerar om alternativa körvägar, vilket bl.a. omfattar Polhemsgatan, Kariolinagatan samt Ängkärrsgatan.

Elavbrott mellan kl 06.00-07.00 på Verkstadsvägen 12 den 29 oktober 2018

Vattenfall kommer att genomföra ett planerat elavbrott måndag 29/10 mellan 06,00-07,00 på Verkstadsvägen 12.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , Nästa

Dela: