Övergivna cyklar

Framkomligheten på flera platser i Solna är begränsad och felparkerade och övergivna cyklar kan ofta innebära problem för tillgängligheten. För att öka framkomlighet och säkerhet rensar kommunen bort övergivna cyklar och cykelvrak.


Övergiven cykel som märkts upp. Foto: Solna stad.

Varje år märker Solna stad ut cyklar som vi misstänker är övergivna. De cyklar som ägarna inte flyttar tar kommunen bort. Cyklarna flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp och städar bort omgående i samband med övrig städning. Rensning av övergivna cyklar sker vanligtvis främst under våren, men kan ske även under andra årstiden.

Så går det till

Solna flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna med en lapp som informerar om att den kommer att omhändertas inom en viss tidsperiod, vanligen en till två veckor. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till en låst uppställningsplats. Alla cyklars ramnummer och märke registreras tillsammans med var den hämtades. Polisen meddelas i samband med flytt.

De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter tre månader. Kommunen kommer sedan att skrota, sälja cyklarna på auktion eller skänka dem till välgörande ändamål.

Saknar du din cykel?

De finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter dem beslagtagits. Kontakta vårt kontaktcenter på 08-7461000 för att få tillbaka din cykel.

Dela: