Tunnelbana till Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Beslutade stationer är Hagastaden, Hagalunds industriområde och Arenastaden.


Illustration: sll.se

Nya resmöjligheter

Gula linjen kommer göra det möjligt att resa hela vägen från Arenastaden via Odenplan till söderort (Farsta och/eller Skarpnäck) utan omstigning. Detta underlättar för resenärer som ska resa från Arenastaden till T-centralen som nu slipper att byta tunnelbana vid Odenplan.

Största delen av tunnelbanans anläggning ligger i marktunnlar. Några delar kommer att finnas på markytan och det är främst stationsentréer och tekniska anläggningar.

Station Arenastaden får två tunnelbaneentréer. Den södra entrén placeras intill Hagalundsgatan och det ger mycket god tillgänglighet för boende i norra Hagalund och möjliggör enkla byten till tvärbanan. Den norra tunnelbaneentrén ligger vid korsningen Dalvägen-Pyramidvägen. Södra entrén ligger nära Solna pendeltågsstation och busshållplatser på Frösundaleden. De som arbetar, bor och besöker Arenastaden, Friends Arena och Mall of Scandinavia, får nära till den här entrén.

Station Hagalund ligger under Ostkustbanans spårområde i höjd med Norra begravningsplatsen. Östra stationsentrén placeras på Gelbgjutarvägen och den västra vid Solnavägen. På båda sidor om järnvägen planerar kommunen tätare stadsbebyggelse med både bostäder och verksamheter. Det var i mars 2017 som Solna stad och Stockholm Läns Landsting beslutade om att även placera en ny station i Hagalunds arbetsplatsområde. Läs mer här.

Station Hagastaden får en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i nya sjukhusets entré, en vid Hagaplan och en mot Karolinska Institutet.

Tidplan

  • Byggstart beräknas till år 2019 förutsatt att inte planerna överklagas.
  • Byggtiden är beräknad till ca sex år från byggstart.

Läs mer på nyatunnelbanan.sll.se och www.solna.se/gulalinjen

Dela:

Relaterade länkar

Fakta om gula linjen

  • Den nya sträckningen får tre nya stationer: I Hagastaden, Hagalunds arbetsplatsområde och Arenastaden och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Den nya linjens färg blir gul.
  • Spårlängden blir ca 4 kilometer nya spår, hela sträckan byggs under jord.
  • Restid Odenplan-Arenastaden ca 5 minuter.
  • 80 000 arbetsplatser i Hagastaden kommer att kunna nås med Gula linjen.
  • Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för att bygga ut tunnelbanan.
  • En utbyggd tunnelbana skapar också förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse. I överenskommelsen ingår att de fyra kommunerna åtar sig att bygga ca 78 000 bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2030.
  • För Solna handlar det om ca 4 500 nya bostäder i området kring Arenastaden och Hagastaden.