Huvudstaleden i tunnel

Huvudstaleden är en delvis utbyggd trafikled, som är tänkt att gå mellan Trafikplats Karlberg och Ulvsundavägen. För närvärvarande genomförs en fördjupad utredning av en ny trafikled i tunnel mellan trafikplats Karlberg och Tritonvägen/Huvudstabron.

Avsikten med pågående utredning är att utifrån tidigare utredningar mer detaljerat studera utformningen av en tunnel, och nödvändiga trafikplatser, för att bedöma vilken påverkan den får på omgivningen i Huvudsta. Bland annat studeras miljöpåverkan såsom buller och partiklar samt påverkan på trafiken i Solna och på anslutande vägnät utanför kommunen.

Dela: