Solna strand och Solna Business Park

Arbetsplatsområdena Solna strand och Solna Business Park domineras av arbetsplatser. Deras goda läge gör att staden önskar en fortsatt utveckling av områdena med kompletterande bebyggelse. Det är särskilt angeläget med förtätning av bostäder i Solna strand, där det redan finns en befintlig tunnelbanestation.

Tvärbanan i Solna Business Park.
Tvärbanan i Solna Business Park.

Bakgrund

Solna strand och Solna Business Park har vuxit fram ur Vretens och Virebergs industriområden i västra Solna. Det som sedan mitten av 1960-talet har varit renodlade industriområden med gator och bebyggelse anpassade för detta ändamål har successivt utvecklats till två starka och etablerade företagsområden med i huvudsak kontorsanvändning.

Nuläge

Solna Business Park är en etablerad företagspark med totalt cirka 140 000 kvadratmeter kontorsyta. Här finns ett livsmedelskluster med företag som ICA och Coop, men också branscher som IT/telekom och företagstjänster. Det finns även ett stort utbud av caféer, restauranger, handel samt hotell. Solna Business Park har god försörjning med spårbunden kollektivtrafik i form av egen hållplats på tvärbanan och busslinjer genom området. På några hundra meters avstånd nås fjärrtåg, pendeltåg och tunnelbana.

Solna strand har expanderat under senare år och har utvecklats till ett starkt företagsområde med över 10 000 arbetsplatser. Här finns både stora och små företag såsom Beans, Cepheid och Ricoh, samt offentliga verksamheter såsom Skatteverket och Trafikverket. Solna strand har egen tunnelbanestation på blå linjen och Sundbybergs station inom gångavstånd. I Solna strand ligger även Norrenergis värmeproduktionsanläggning. Båda områdena har nära till Bromma flygplats, flygbussar och fina cykel- och gångvägar längs med Ulvsundasjön till Karlberg och vidare till Stockholm.

Framtidsbild

Arbetsplatsområdena Solna strand och Solna Business Park domineras av arbetsplatser. Deras goda läge gör att staden önskar en fortsatt utveckling av områdena med kompletterande bebyggelse. Det är särskilt angeläget med förtätning av bostäder i Solna strand, där det redan finns en befintlig tunnelbanestation. En blandad bebyggelse bidrar till en tryggare stadsmiljö och rörelse på gatorna även efter kontorstid. Genom att knyta ihop de tre områdena Solna strand, Solna Business Park och Sundbybergs centrum skapas en mer varierad och levande stadsdel.

Dela: