Skytteholm och Solna centrum

Solna centrum ska utvecklas till en tydligare stadskärna med hjälp av såväl kompletterande bebyggelse som nya trafiklösningar. Längs Solnavägen finns möjligheter att komplettera med både bostäder och arbetsplatser och att därmed utveckla Solnavägen till en tät stadsgata.

Lekparken i Skytteholmsparken.
Lekparken i Skytteholmsparken.

Bakgrund

Namnet Skytteholm härleds till den skjutbana som en gång var belägen på det höga berget väster om nuvarande Solna centrum. På slutet av 1950-talet byggdes höga punkthus och lamellhus i söder och park med idrottsanläggning i norr. År 1965 invigdes Solna centrum, där stadens förvaltningar tillsammans med offentlig och kommersiell verksamhet finns samlade. Tio år efter invigningen drogs tunnelbanan till Solna centrum.

På 1980-talet bedömdes centrum vara omodernt och centrumanläggningen byggdes in och utbudet av butiker och restauranger breddades.

Nuläge

Solna centrum består i huvudsak av ett inomhuscentrum och av den affärsmiljö som ligger runt Solnaplan och Centralvägen. Området omges av kraftig trafik på Huvudstagatan, Frösundaleden och Solnavägen, vilket medför buller och utsläpp samt skapar barriärer för gående och cyklister.

När inomhuscentrumet stänger för dagen upphör Solna centrum att vara den naturliga målpunkten. Solnavägen är idag mer av en förortsgata än stadsgata. Bebyggelsen i Skytteholm består av en mängd olika hustyper som ligger i olika riktningar, vilket i kombination med vägnätet ger en splittrad stadsbild. Idag bor cirka 7400 personer i Skytteholm.

Bebyggelsen från 1950-talet utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Framtidsbild

Solna centrum är definierat som ett stadsutvecklingsområde och omfattar utöver delar av Skytteholm även f d Råsunda fotbollsstadion samt den del av Hagalund, som ligger närmast Solnavägen. Solna centrum ska utvecklas till en tydligare stadskärna med hjälp av såväl kompletterande bebyggelse som nya trafiklösningar. Det offentliga stadsrummet ska framhävas tydligare och dagens centrumbebyggelse byggas ihop med omgivande områden för att öka stadsmässighet, tillgänglighet och trygghet.

Längs Solnavägen finns möjligheter att komplettera med både bostäder och arbetsplatser och att därmed utveckla Solnavägen till en tät stadsgata. Solna centrum ska uppfattas som stadens naturliga kärna dit staden har lokaliserat sina mest publika administrativa lokaler, och sin viktigaste kulturella byggnad, i form av stadens huvudbibliotek med utställningslokaler.

Skyttesholmsfältet ska fortsätta att vara den centrala stadsparken med ytor för lek, vila, idrott och möten, kompletterad med Skytteholmsparken i anslutning till Solna centrum.

Dela: