Råsunda

Råsunda ska i huvudsak bevaras till sin karaktär. Vid eventuell kompletterande bebyggelse ska hänsyn tas till den sammanhängande och kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda. Ambitionen är att förstärka kopplingarna mellan Råsunda, Arenastaden och Solna centrum.

Råsundavägen
Råsundavägen.

Bakgrund

Råsunda var en av flera lantliga förorter som växte upp runt Stockholm kring sekelskiftet 1900. Råsunda skiljde sig genom att bestå av flerbostadshus uppförda för medelklassfamiljer. Husen uppfördes i brytningstiden mellan jugend och nationalromantik, vilket tydligt avspeglas i arkitekturen.

De centrala delarna av Råsunda utgörs idag av en samlad, enhetlig och väl bevarad tidig 1910-talsmiljö av stort kulturhistoriskt värde. På 1940-talet införlivades Råsunda municipalsamhälle i det nybildade Solna stad. Utbyggnaden i Råsunda fortsatte under en tioårsperiod med bland annat Näckrosområdet. I början av 2000-talet byggdes gamla Filmstaden om till ett bostadsområde och en del av de äldre byggnaderna bevarades för arbetsplatser.

Nuläge

År 2012 fick Sverige en ny nationalarena för fotboll och andra evenemang i Arenastaden och på fd. Råsunda fotbollsstadion ska nya kvarter uppföras omfattande 700 nya bostäder och ett kontorshus på 19 000 kvadratmeter.

Även i det anslutande kvarteret Charlottenburg tillkommer ny bostadsbebyggelse. Idag bor cirka 17 500 personer i Råsunda.

Framtidsbild

Råsunda ska i huvudsak bevaras till sin karaktär. Vid eventuell kompletterande bebyggelse ska hänsyn tas till den sammanhängande och kulturhistoriskt intressanta miljön i Råsunda. Ambitionen är att förstärka kopplingarna mellan Råsunda, Arenastaden och Solna centrum.

Dela: