Frösunda och Ritorp

Frösunda är nyligen bebyggt och ska i huvudsak bevara sin karaktär. Kompletterande bebyggelse och bättre stråk kan bli aktuellt för att knyta ihop området mot Ritorp och mot Stora Frösunda till Frösundaleden. Västra Frösunda, med Ballongberget, knyts ihop med Arenastaden genom kompletteringsbebyggelse och en bro över Kolonnvägen.

Två pensionärer och en liten flicka.
Frösunda.

Bakgrund

Området har sedan början av 1900-talet varit militärt och förblev länge obebyggt. År 1985 köpte Solna marken av staten mellan Stora Frösunda i söder och Ritorp och Enköpingsvägen i norr för att utveckla en ny stadsdel. Efter programarbete och parallella uppdrag antog kommunfullmäktige 1990 en områdesplan som följdes av detaljplaner för området och en ny stadsdel har successivt uppförts under 1990-talets senare del.

Nuläge

Gustav III:s boulevard är Frösundas centrala och livfulla gatustråk, som förser stadsdelen med torg och service. Vid boulevarden finns bostäder och grönområden på ena sidan och arbetsplatser på den andra. Bebyggelsen mot E4/Uppsalavägen och järnvägen inrymmer kontor som skyddar de bakomliggande bostadskvarteren mot buller. Den blandade bebyggelsen gör att stadsdelen är levande hela dygnet. Idag bor cirka 7 000 personer i Frösunda och Ritorp.

Framtidsbild

Frösunda är nyligen bebyggt och ska i huvudsak bevara sin karaktär. Kompletterande bebyggelse och bättre stråk kan bli aktuellt för att knyta ihop området mot Ritorp och mot Stora Frösunda till Frösundaleden. Västra Frösunda, med Ballongberget, knyts ihop med Arenastaden genom kompletteringsbebyggelse och en bro över Kolonnvägen med koppling till pendeltågsstationens norra uppgång, medan södra Frösunda knyts ihop med Hagalund genom ny bebyggelse och bättre lösningar vid Solna station.

I anslutning till Ritorps nuvarande ishallar har det byggts ytterligare en ishall och i anslutning till de andra anläggningarna byggs en ny simhall.

Dela: