Arenastaden

Arenastaden blir en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia ska området också utvecklas till ett besöksmål, som även lockar besökare utanför Stockholmsregionen.

Arenastaden
Arenastaden, en ny levande stadsdel.

Bakgrund

Arenastaden är ett stadsutvecklingsområde, som ligger i direkt anslutning till Solna station. Området ingick ursprungligen i Stora Frösunda jordbruksegendom. Sedan slutet av 1800-talet har området dominerats av järnvägen och av olika verksamheter kopplade till den. Ostkustbanan passerar på områdets östra sida och norr om området ligger Hagalundsdepån, Sveriges största anläggning för uppställning och underhåll av järnvägsfordon.

Nuläge

Sveriges nya nationalarena för fotboll och andra evenemang, Friends Arena, invigdes år 2012 och kring arenan byggs en helt ny stadsdel med Skandinaviens största köpcentrum, Mall of Scandinavia, 100 000 kvadratmeter kontor, hotell och cirka 2000 bostäder.

Arenastaden är en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia är området ett populärt besöksmål, som även lockar besökare utanför Stockholmsregionen vilket ställer krav på trafik- och kollektivtrafiklösningar, som klarar de stora folkmängder som periodvis rör sig i området och på samspelet med kringliggande stadsdelar.

Flera stora huvudkontor har eller kommer att etablera sig i området, t.ex TeliaSonera, SEB och Vattenfall.

Framtidsbild

Arenastaden utökas med fler bostäder och har stadsmässig karaktär med blandad bebyggelse och får bättre kopplingar till Råsunda, Hagalund och Solna centrum. Arenastaden blir en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen med bytesmöjligheter mellan pendeltåg, tvärbana, bussar och kommande tunnelbanans gula linje. Solna station har även förutsättningar att bli en station för regionaltåg.

I direkt anslutning till området ligger Råstasjön som ska fortsätta att vara ett viktigt grön- och rekreationsområde. Inriktningen är att området kring Råstasjön ska bli naturreservat. En fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde antogs den 29 oktober 2007, vilken i huvudsak gäller för den fortsatta utvecklingen.

Dela: