Nya bostäder i Råsunda - kvarteret Slingan

Med start våren 2016 kommer omfattande arbete att ske med ledningsomläggning vid Råsundavägen 166 (kvarteret Slingan). Arbetet kommer att bestå i att alla ledningar i marken kommer att läggas om inför byggnationen av det nya bostadskvarteret. Från och med 14 mars 2016 omvandlas korsningen till en provisorisk rondell under hela byggperioden.


Källa: Illustration framtagen av ÅWL arkitekter för SSM Bygg och Fastighets AB (Gränsgatan/Råsundavägen)

Bebyggelsen placeras i kvartersform runt en innergård och i gatulinjen mot Råsundavägen, Gränsgatan och Lövgatan. Bebyggelsen innebär att dagens kontorsfastighet ersätts med ett flerbostadshus om 6-8 våningar, med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, vilket möjliggör för omkring 260 nya lägenheter. Gång- och cykelbanor anläggs längs kvarteret och lokalytor byggs på bottenplan mot gata.

Trafikomläggningar

Parkeringsplatser försvinner på Gränsgatan (mellan Lövgatan och Tulegatan) från 1 april 2016. Trafikomläggningarna på Solnasidan gäller under minst två år och följer rådande TA-plan. Arbetet kan leda till trafikstörningar. Arbetet i området pågår vardagar mellan kl.07-17.

Tidsplan

  • Ledningsomläggning- klart
  • Rivning- klart
  • Bygglovshantering pågår
  • Markarbeten
  • Produktion nytt kvarter

Kontaktuppgifter

SSM telefon 08-501 033 00
e-postinfo@ssmfastigheter.se
www.ssmfastigheter.se

Dela: