Ingenting

Mellan byggnadsminnet SBL och postens huvudkontor i östra Huvudsta, där Ingentingskogen förr låg, byggs ett nytt område med bostäder och kontor.

Statens Bakteriologiska Laboratorium i Huvudsta ses som ett av landets viktigaste byggnadsverk från den modernistiska epoken. Området ritades av Gunnar Asplund (1885-1940), Sveriges internationellt mest kända arkitekt som var upphovsman till bland annat Skogskyrkogården och Stockholms stadsbibliotek.

SBL byggnadsminnesförklarades 1993.

Planerad bebyggelse

Här byggs nu 750 lägenheter, merparten i sex nya bostadskvarter, och ca 48 000 m² kontor och andra lokaler. Byggnaderna varierar i höjd mellan två och tretton våningar, men de flesta blir fem till sju våningar.

Översikt över befintliga och tillkommande byggnader.

Bebyggelsen och naturmarken inom SBL-området bevaras till största del i enlighet med byggnadsminnes­förklaringen.

Bostadshusen

Det första nya bostadshuset (hus M) byggs vid Lundagatan med teknik från passivhus. Resultatet blir en mycket låg energianvändning.

Det första bostadshuset byggs vid Lundagatan.

Kontorshusen

I områdets östra del pågår uppförandet av kontorshus (hus J, K och L) som skall innehålla lokaler för säkerhetspolisen.

Bygglov har i januari 2012 beviljats för ett mindre kontorshus (hus F) i modern utformning som ändå ansluter väl till byggnadsminnet.

Nytt Kontorshus vid SBL. Illustration AIX.

Gator och torg

Området får en tydlig stadsstruktur. En ny, central allégata läggs ut i öst-västlig riktning genom området från nuvarande anslutning till Armégatan. Gatan heter Arvid Tydéns allé efter den legendariska brevbäraren, kommunalpolitikern och inte minst fornminnesforskaren och hembygdsivraren Arvid Tydén (1879-1946). Längs områdets östra sida byggs en ny huvudgata, Bolstomtavägen, som har uppkallats efter ett gammalt bynamn. Lokalgatorna i övrigt har fått namn som anknyter till Bellmans och Sergels konstnärliga gärningar: Diktarvägen, Epistelvägen, Formgivarvägen, Tecknarvägen och Trubadurvägen.

Två torg tillkommer också, dels Ektorget mitt på Arvid Tydéns allé, dels Tingsantorget vid den västra infarten till området. Tingsan var den folkliga benämningen på Stockholms folkpark som låg i Ingentingskogen.

Den stora pelousen (gräsmattan), som ingick i Asplunds anläggning, är nu planlagd som park och har fått namnet Lundbyparken efter ett annat av de gamla bynamnen.

Lundbyparken.

Dela: